Privat
Farge

Fond i fond

For å gjøre sparing i fond litt enklere har vi satt sammen fondspakker som består både av aksje- og rentefond. Hvor mye du skal spare i aksjefond i forhold til rentefond avhenger av om du har kort, mellomlang eller lang sparehorisont og hvor mye risiko du er villig til å ta.

Dine fordeler

  • Du får tilgang til en bred fondsportefølje gjennom bare to investeringer
  • Fondsporteføljen din blir fulgt opp og vedlikeholdt av profesjonelle fondsforvaltere

SPV Rente

- for deg som ønsker å bevare verdien, men som er villig til å utsette kapitalen for mindre verdisvingninger i bytte mot litt høyere avkastning enn ordinær bankrente. I SPV Rente sparer du alle pengene dine i rentefond. Passer for deg som har kort sikt (1-2 år) på sparingen din. Lav risiko. 

SPV 30

- for deg som ønsker litt høyere avkastning og som tåler litt større verdisvingninger enn det du kan oppnå i rentefond alene. SPV 30 består av 30 % SPV Aksje og 70 % SPV Rente. Passer for sparere som har mellomlang (2-5 år) til lang horisont på sitt sparemål, avhengig av hvor mye risiko du ønsker å ta. Lav/Moderat risiko. 

SPV 60

- for deg som ønsker høyere avkastning og som tåler større verdisvingninger enn det du kan oppnå i SPV 30. SPV 60 består av 60 % SPV Aksje og 40 % SPV Rente. Passer for deg som har sparemål med mellomlang til lang horisont, avhengig av hvor stor risiko du ønsker. Moderat/høy risiko. 

SPV 80

- for deg som ønsker høyere avkastning og som tåler større verdisvingninger enn det du kan oppnå i SPV 60. SPV 80 består av 80 % SPV Aksje og 20 % SPV Rente. Passer for den som har langsiktige (> 5 år) mål for sparingen. Høy risiko. 

SPV Aksje

- for deg som ønsker høyere avkastning og som tåler store verdisvingninger. Består av 100 % aksjefond. Passer for deg som har langsiktige sparemål. Høy risiko.

Hvordan fungerer fondspakkene i praksis - et eksempel 

Du har 100.000 kroner ved årets begynnelse og finner ut at SPV 60 passer for deg. Dette betyr at du plasserer 60.000 kroner i SPV Aksje og 40.000 kroner i SPV Rente. Ved årets slutt viser det seg at SPV Aksje har steget 15 % og SPV Rente har steget 4 %. Din fordeling vil nå være 69.000 kroner i SPV Aksje og 41.600 i SPV Rente. Dette utgjør et samlet beløp på 110.600 kroner. Av dette totalbeløpet utgjør SPV Aksje dermed 62,3 %.

Når du har valgt SPV 60 innebærer dette at du ved starttidspunktet av din sparing har en fordeling på 60 % SPV Aksje og 40 % SPV Rente. Etter hvert som tiden går vil verdiutviklingen på disse to fondene gjøre at fordelingen vil endre seg. Det vil derfor være behov for en rebalansering for at du skal opprettholde samme risikoprofil.

Med rebalansering så mener vi å flytte kapital mellom SPV Aksje og SPV Rente slik at du over tid opprettholder ønsket risikoprofil. Erfaringsmessig vil mange endre sin risikoholdning over tid, noe som betyr mer, eller mindre aksjefond. Relatert til våre fondspakker kan dette bety at du etter hvert ønsker å øke fra SPV 60 til SPV 80, eller motsatt redusere fra SPV 80 til SPV 60.

Vi anbefaler derfor at du avtaler en fast oppfølging med din rådgiver slik at dere kan gjennomgår fordelingen og eventuelt foreta rebalansering.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Hva er sparing i fond?

  • Fast trekk hver måned som du kjøper fondsandeler for.
  • Minimumstrekk på 100 kroner måneden.
  • Fondsinvesteringer gjøres av profesjonelle forvaltere.

Fondsoversikt og rapporter

Her finner du oversikt over alle fond vi tilbyr og månedsrapport for fondene.

Start fast fondssparing selv

  • Logg inn og velg din sparepakke
  • - eller ring oss på 915 05555.

- og vips, du er i gang med fondssparingen din!