Privat
Farge

Avkastning og risiko

Det er en klar sammenheng mellom risiko og avkastning. Med risiko menes svingninger i verdien på dine plasseringer. Størrelsene på svingningene avhenger av hvilke plassering du foretar.

Lavest risiko har banksparing med jevn og stabil avkastning og høyest risiko har plasseringer i aksjerelaterte produkter.

Hele hensikten med å påta seg større risiko er å få mer avkastning på dine sparepenger over tid. Hvor mye aksjer og du skal ha i din spareportefølje vil avhenge av din holdning til risiko, spareformål og tidshorisont.

Generelt anbefales mer aksjesparing med lengre tidshorisont.

Hvorfor anbefales det lengre sparehorisont i aksjer og mer risikofylte produkter (minimum 5 år)?

Fordi verdisvingningene på aksjeplasseringer kan være høye i perioder og sannsynligheten for at du kan tape penger på kort sikt er høyere enn om ditt spareformål har lengre horisont.

Over lengre perioder øker du sjansen for å oppnå bedre avkastning enn banksparing ved å påta deg risiko.

Rådgivning

Vi kan hjelpe deg å sette opp en spareplan slik at du får mest mulig avkastning på sparepengene i forhold til din risikoholdning, sparemål og tidshorisont. Kontakt en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere eller vi kan kontakte deg.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post