Privat
Farge

Aksjefond

Et Aksjefond er et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i minst 16 ulike aksjeselskaper.

Vi samarbeider med anerkjente forvaltningsmiljøer og kan tilby deg et bredt og godt fondsutvalg.

Dine fordeler

  • Forventet høyere avkastning enn bankplassering over tid 
  • Bedre risikospredning i forhold til å investere i enkeltaksjer 
  • Dyktige forvaltere med bred kompetanse 
  • Daglig likviditet
  • Aksjefond gir deg en bit av verdiskapningen som skjer i samfunnet
Sparebanken Vest tilbyr et bredt spekter av verdipapirfond med ulik risikoprofil og investeringsfilosofi. Dette gjør det mulig å sette sammen unike porteføljer skreddersydd bedriftens behov.

Risiko

Pengeplassering i  Aksjefond er forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi og disse vil være større enn for Kombinasjonsfond. En beslutning om å plassere må treffes på bakgrunn av aktuelle prospekt og vedtekter.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap. 

Investeringshorisont

Siden aksjemarkedene kan svinge fra måned til måned og kursfall eller oppturer kan strekke seg over flere år, anbefaler vi en investeringshorisont på minst 5 år.

Skatt

Skatteregler avhenger av organisasjonsform.

Oversikt

VPS-investortjenester gir din bedrift oversikt over samtlige verdipapirer. Via våre hjemmesider er det mulig å logge seg på denne tjenesten.

Rådgivning

Vi kan hjelpe din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont. Kontakt en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere eller ring oss på 05555.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post