Privat
Farge

Fond

Vi gir deg råd og veiledning om langsiktig plassering i fond. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon. På denne siden finner du våre ulike fondstyper.

Fond i fond

Velg mellom ulike fondspakker tilpasset din deg og din bedrift. Hvor mye som investeres i aksjefond i forhold til rentefond avhenger av om du har kort, mellomlang eller lang investeringshorisont og hvor mye risiko du er villig til å ta. På den måten har vi gjort fondsinvestering litt enklere.

Aksjefond

Et Aksjefond er et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i minst 16 ulike aksjeselskaper.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksje- og rentemarkedet. Verdisvingningene avhenger av forholdet mellom aksjer og renter.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond investerer normalt i obligasjoner utstedt av stat, kommuner, industriselskaper, bank og forsikring med løpetid på mer enn ett år.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige rentebærende verdipapirer med forfall inntil ett år. Pengemarkedsfond egner seg til kortsiktig plassering av overskuddslikviditet.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post