Privat
Farge
Tre kolleger står sammen i verkstedet sitt.

Bedriftsforsikring

Hos oss får du hjelp til å sikre driften hvis noe skulle skje. Vi skreddersyr bedriftsforsikringen for deg. Dermed får du dekningene du trenger – og det er kun det dere betaler for.

Dette dekker bedriftsforsikringen

Du kan velge mellom to hovedtyper av bedriftsforsikring. En tingforsikring som dekker bedriftens eiendeler, og en ansvarsforsikring. Begge kan utvides med en rekke tilleggsdekninger. Du kan selvsagt også kombinere de to forsikringene.


Tingforsikring
Brannskade
Vannskade
Tyveri og hærverk
Ran
Glass og skilt
Følgeskade
Ansvarsforsikring
Bedriftsansvar
Dekker erstatningsansvar for ting- og personskade som har skjedd ved utøvelse av bedriftens næringsvirksomhet.
Produktansvar
Dekker erstatningsansvar for person- eller tingskade forårsaket av produktet sikrede har solgt innen Norden.

 En tingforsikring kan utvides til også å dekke bil og kjøretøy, varer og inventar, lønn og avbrudd og mer. Alt ettersom ditt behov.

Også ansvarsforsikring kan utvides til å dekke mer. For eksempel virksomhet utenfor Norden, graving og sprenging, offshore-oppdrag, underslag og mer.

Få tilbud på bedriftsforsikring

Bedriftsforsikringer er varierte og individuelle. For å finne forsikringene som passer akkurat din bedrift og gi deg en pris, må vi få vite litt mer om dere. Du kan enkelt be om et uforpliktende tilbud fra Frende forsikring.

Det er smart å samle forsikringene i banken din

Som bankkunde i Sparebanken Vest får du full oversikt over forsikringene dine fra Frende i nettbanken. Enklere blir det ikke!

Sparebanken Vest er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på telefon 55 15 36 00.