Privat
Farge

Bankgaranti

Vi tilbyr betalingsgaranti, kontrakts- og entreprenørgaranti, transportgaranti og andre garantier etter behov.

En bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å betale en kreditor et avtalt beløp dersom bedriften selv ikke klarer å betale til avtalt tid. 

Dine fordeler

  • Gir både selger og kjøper en ekstra trygghet.
  • Ofte en styrke i forhandlinger om en kontrakt.
  • Gir deg økt handlingsfrihet.

Nyttig å vite om bankgarantier

En bankgaranti utstedes etter søknad fra bankens kunde (garantidebitor), som vil være ansvarlig for å tilbakebetale bankens eventuelle utbetaling med tillegg av renter og omkostninger.

Før vi utsteder garantien foretar vi en kredittvurdering av din bedrift, og fastsetter vilkårene for engasjementet - herunder evt. krav om sikkerhetsstillelse.

Garantien skal være i samsvar med det som er avtalt i den underliggende kontrakt. Derfor må vi ha kopi av kontrakten og annet relevant materiale sammen med en garantisøknad.

De vanligste garantiformål og garantitypene er:

  • Anbudsgarantier
  • Leveringsgarantier, herunder Entreprenørgarantier (Norsk byggstandard og Bustadsoppføringsloven)
  • Forskuddsgarantier (for tilbakebetaling av mottatt forskudd)
  • Betalingsgarantier for faktura
  • Garantier for leiekontrakt/husleiegarantier
  • Toll- og skattetrekksgarantier
  • Løyvegarantier

Sistnevnte to grupper er eksempler på garantier overfor det offentlige, der grunnlaget er en lov eller en forskrift.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring oss - 915 05555

Åpent alle dager fra 07 - 23

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Skriv til oss