Privat
Farge
Kundeforhold Pris
Basis kundeforhold pr måned inkl. konto og standard nettbank med en bruker 95
Nettbank Bedrift Pris
Standard løsning (frittstående)
Etableringspris 0,00
Abonnement pr måned inkl en bruker 0,00
Standard løsning (lag og organisasjoner)
Etableringspris 0,00
Abonnement pr måned med fritt antall brukere 0,00
Integrert løsning (med økonomisystem)
Etableringspris 0,00
Abonnement pr måned inkl en bruker 350,00
Transaksjoner
Lønn 1,75
Med KID 1,50
Med melding 4,50
Med utbetalingsanvisning 100,00
Overførsler til utlandet se betalingsformidling utland
Annet
Månedspris pr ekstra bruker 40,00
Månedspris pr. tilknyttet datterselskap - Standard løsning 50,00
Månedspris pr. tilknyttet datterselskap - Integrert løsning 100,00
AvtaleGiro Pris
Etablering og test ved oppstart av avtaler 0,00
- fra 1. januar 2022 475,00
Fast avgift per måned 75,00
- fra 1. januar 2022 85,00
Filforsendelse til og fra MPS per konto per fil 5,00
Transaksjoner
Per transaksjon når banken varsler 4,25
Per transaksjon når mottaker varsler 2,00
Melding per post om betaling som ikke kan utføres 25,00
Sletting av betalingskrav, per stk 10,00
AvtaleGiro med elektronisk signering Pris
Etablering per bedrift 0,00
- fra 1. januar 2022 475,00
Per måned 75,00
- fra 1. januar 2022 85,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00
OCR Pris
Etablering 0,00
- fra 1. januar 2022 475,00
Fast avgift per måned 75,00
- fra 1. januar 2022 85,00
Filforsendelse til og fra MPS per konto og fil 5,00
Innbetalingslister 50,00
- fra 1. januar 2022 100,00
Transaksjoner
Innbetaling med KID 2,25
Manuell registrering av KID 10,00
- fra 1. januar 2022 50,00
eGiro Innbetaling og Innbetaling Total Pris
Etablering 0,00
- fra 1. januar 2022 475,00
Fast avgift per måned 75,00
- fra 1. januar 2022 85,00
Filforsendelse til og fra MPS per konto og fil 5,00
Transaksjoner
Med KID 2,25
Uten KID 2,50
AutoGiro Pris
Etablering 0,00
- fra 1. januar 2022 475,00
Fast avgift per måned 75,00
- fra 1. januar 2022 85,00
Filforsendelse til og fra MPS per konto per fil 5,00
Kvitteringslister 0,00
- fra 1. januar 2022 10,00
Transaksjoner
For betalingsmottaker - Uten melding 3,00
For betalingsmottaker - Med melding 8,00
For betaler 3,00
Korreksjon av feil og mangler 85,00
- fra 1. januar 2022 150,00
Direkte Remittering Pris
Etablering 0,00
- fra 1. januar 2022 475,00
Fast avgift per måned 225,00
- fra 1. januar 2022 250,00
Filforsendelse til og fra MPS per konto per fil 5,00
Lister 0,00
- fra 1. januar 2022 10,00
Transaksjoner
- Lønn 4,00
- Med KID 3,00
- Uten melding 4,00
- Med melding 8,00
- Med utbetalingsanvisning 100,00
eFaktura B2C Pris
Etablering 0,00
- fra 1. januar 2022 8 000,00
Månedspris 75,00
per sendt faktura 3,50
Fakturahotell per faktura 1,00
eFaktura B2B Pris
Etablering utsteder/mottaker 5 000,00
- fra 1. januar 2022 5 500,00
Månedspris utsteder/mottaker 250,00
Per faktura sendt/mottatt 3,50
Vedlegg per stk 2,00
Brevgiro Pris
Betaling (Giro) 15,00
- fra 1. februar 2022 20,00
- Innsendt per post + porto
- Retur p.g.a. manglende dekning / feil + 180,00
- fra 1. februar 2022 + 210,00
- Når mottakers kontonummer mangler + 52,00
Kvitteringsoblat tilsendt per post + 20,00
Kvitteringsliste 10,00
- fra 1. februar 2022 20,00
Betalingsterminaler Pris
Pris pr. transaksjon 0,15
NettAxept og BankAxess Pris
Priser og løsninger: kontakt kunderådgiver
Visa Business kreditt Pris
Årspris 300
Varekjøp i Norge og utlandet 0
Valutapåslag 2 %
Uttak i minibank i Norge 40 + 2 % av beløpet
Uttak i minibank i utlandet 40 + 2 % av beløpet
Rebestilling av kort 150
Bedriftskort, nye fra 01.12.2021 Pris
Årspris 300
Varekjøp i Norge og utlandet 2,50
Valutapåslag 2 %
Uttak i minibank i Norge 40 + 0,5 %
Uttak i minibank i utlandet 40 + 0,5 %
Rebestilling av kort 150
Bedriftskort kontant Pris
Årspris 500
Varekjøp i Norge og utlandet 2,50
Valutapåslag 2 %
Uttak i minibank i Norge 10
Uttak i minibank i utlandet 40 + 0,5 %
Kontantuttak i butikk (beløpsgrense kr 10 000 pr mnd 10
Kontantinnskudd i butikk (Maksimalt innskudd er kr 100 000 pr 30 dager og maksimalt innskudd pr gang er kr 20 000) 75
Rebestilling av kort 150
Bedriftskort (gjelder kort utstedt før 30.11.2021) Pris
Årspris 300
Varekjøp i Norge og utlandet 2,50
Valutapåslag 2 %
Uttak i minibank i Norge 10
Uttak i minibank i utlandet 40 + 0,5 % av beløpet
Kontantuttak i butikk (beløpsgrense kr 10 000 pr mnd) 10
Kontantinnskudd i butikk (Maksimalt innskudd er kr 100 000 pr 30 dager og maksimalt innskudd pr gang er kr 20 000) 75
Rebestilling av kort 150
Diverse tjenester Pris
SWIFT-overførsel hasteoverførsel 100,00
Sjekk trukket på egen konto 20,00
Myntveksling per rull 3,00
- Myntveksling i kasse i kontor med myntvekslingsautomat 10,00
Nattsafe per opptalt pose. 75,00
- Tillegg for mynt i pose 10 % av myntbeløp
- Avvik i pose 20,00
- Mangelfullt utfylt bilag 20,00
- Kvittering tilsendt per post 10,00
- For kunder med overføring av kapital til annen bank 100,00
Forretningsoppgjør levert over skranke (egne kunder) 75,00
Innskudd i innskuddsautomat 75,00
Kopi av bilag 25,00
Kopi av tidligere utsendt kontoutskrift 100,00
Bekreftelse av aksjeinnskudd (kapitalforhøyelse/emisjon) 2500,00
Revisjonsoppgave/Engasjementsoppgave - pr oppgave 1 200,00
Advokater / Arvinger vedrørende dødsbo 500,00
Åpning av klientkonto for advokater 500,00
Bekreftelse av kundeforholdet, inklusiv IBAN og Swift 300,00
Avslutning av konto 100,00
Depositumskonto - Etablering - betales av utleier
- Konto åpnet i Selvbetjent kanal 500,00
- Konto åpnet i kontor 1 250,00
Betalinger til utlandet Pris
Papirbasert, belastet konto i Sparebanken Vest
Ordinær overføring/ etablering av fast oppdrag 250,00
Hasteoverføring 400,00
Nettbank privat og Nettbank bedrift / Forfall fast oppdrag
EU-betaling i EUR og SEK * 35,00
* Betaling til land i EU/EØS som ikke overstiger EUR 50 000 eller SEK 500 000 og som inneholder korrekt IBAN + BIC/SWIFT, samt delte omkostninger mellom avsender og mottaker (SHA).
Ordinær overføring - uavhengig av beløp 60,00
Hasteoverforing
- inntil motverdien av NOK 1000,- 150,00
- fra og med NOK 1.000,- 300,00
Bekreftelse
per telefaks/e-post 200,00
Andre omkostninger
Rettelser i betalingsoppdrag/ endring av fast oppdrag + 100,00
Reklamasjon/annulering + 300,00
For ektraordinært merarbeid kan det belastes et tillegg som står i forhold til merarbeidet.
Fra utlandet - Ordinære overførsler
- EU-betaling (IBAN+BIC, normal prioritet under EUR50000 fra EU+EØS) 20,00
- Under motverdien av NOK 100,- 0,00
- F.o.m. ,-NOK 100 til NOK 10.000,- 50,00
- F.o.m. ,-NOK 10.000,- 100,00
Driftskonto Pris
Nominell rente 0,00 %
Sparekonto Bedrift Pris
Nominell rente 0,70 %
12 frie uttak i året (per kalenderår)
Fra 13. uttak, begyr av uttatt beløp 1,00 %
Skattetrekkskonto Pris
Nominell rente 0,00 %
Konti og nettbank i flere land Pris
Visning av utenlandsk konto i Nettbank Bedrift pr. mnd. 200,-
Visning av norsk konto i utenlandsk nettbank (SWIFT mt940) pr. mnd 200,-
Overtrekk av konto Pris
Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser 18 % p.a.
Oppfølging av kundeforholdet: Dersom banken vurderer at kundeforholdet vil kreve særskilt oppfølging, kan banken fastsette individuell prising av kundeforholdet.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post
Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no