Privat
Farge
Nettbank Bedrift Pris
Standard løsning (frittstående)
Etableringspris 0,00
Abonnement pr måned inkl en bruker 0,00
Standard løsning (lag og organisasjoner)
Etableringspris 0,00
Abonnement pr måned med fritt antall brukere 0,00
Integrert løsning (med økonomisystem)
Etableringspris 0,00
Abonnement pr måned inkl en bruker 350,00
Transaksjoner
Lønn 1,75
Med KID 1,50
Med melding 4,50
Med utbetalingsanvisning 100,00
Overførsler til utlandet se betalingsformidling utland
Annet
Månedspris pr ekstra bruker 40,00
Månedspris pr. tilknyttet datterselskap - Standard løsning 50,00
Månedspris pr. tilknyttet datterselskap - Integrert løsning 100,00
AvtaleGiro Pris
Etablering og test ved oppstart av avtaler 0,00
Fast avgift per måned 75,00
Filforsendelse til og fra Nets per konto per fil 5,00
Transaksjoner
Per transaksjon når banken varsler 4,25
Per transaksjon når mottaker varsler 2,00
Melding per post om betaling som ikke kan utføres 25,00
Sletting av betalingskrav, per stk 10,00
AvtaleGiro med elektronisk signering Pris
Etablering per bedrift 0,00
Per måned 75,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00
OCR Pris
Etablering og test ved oppstart av avtaler 0,00
Fast avgift per måned 75,00
Filforsendelse til og fra Nets per konto per fil 5,00
Transaksjoner
Innbetaling med KID 2,25
Manuell registrering av KID 10,00
eGiro Innbetaling og Innbetaling Total Pris
Etablering og test ved oppstart av avtaler 0,00
Fast avgift per måned 75,00
Filforsendelse til og fra Nets per konto per fil 5,00
Transaksjoner
Med KID 2,25
Uten KID 2,50
AutoGiro Pris
Etablering og test ved oppstart av avtaler 0,00
Fast avgift per måned 75,00
Filforsendelse til og fra Nets per konto per fil 5,00
Transaksjoner
For betalingsmottaker - Uten melding 3,00
For betalingsmottaker - Med melding 8,00
For betaler 3,00
Korreksjon av feil og mangler 85,00
Direkte Remittering Pris
Etablering og test ved oppstart av avtaler 0,00
Fast avgift per måned 225,00
Filforsendelse til og fra Nets per konto per fil 5,00
Transaksjoner
- Lønn 4,00
- Med KID 3,00
- Uten melding 4,00
- Med melding 8,00
- Med utbetalingsanvisning 100,00
eFaktura Pris
Etablering 0,00
Månedspris 75,00
per sendt faktura 4,50
Brevgiro Pris
Betaling (Giro) 15,00
- Innsendt per post + porto
- Retur p.g.a. manglende dekning / feil + 160,00
- Når mottakers kontonummer mangler + 52,00
Kvitteringsoblat tilsendt per post + 20,00
Kvitteringsliste 10,00
Betalingsterminaler Pris
Pris pr. transaksjon 0,15
NettAxept og BankAxess Pris
Priser og løsninger: kontakt kunderådgiver
Bedriftskort Pris
Årspris 300,00
Bruk
Varekjøp i Norge og utlandet 2,50
Kontantuttak i Norge
Kontantuttak når du handler i norske butikker 0,00
Kontantuttak i butikk (beløpsgrense kr 10 000 pr mnd) 10,00
I Sparebanken Vest minibanker 10,00
I andre norske minibanker 10,00
Kontantuttak i utlandet
I utenlandske minibanker 40,00 + 0,5 % av beløpet
Valutapåslag 2,00 %
Kontantinnskudd i Norge
Kontantinnskudd i butikk (beløpsgrense kr 20 000 pr mnd) 75,00
Rebestilling av kort 150,00
Visa Business Pris
Årspris 300,00
Bruk
Varekjøp i Norge og utlandet 0,00
Kontantuttak i Norge og utlandet:
- Kontantuttak når du handler i Norge 0,00
- I minibank 40,00 + 2% av beløpet
- I bankkontor 40,00 + 2% av beløpet
Valutapåslag 2,00 %
Rebestilling av kort 150,00
Diverse tjenester Pris
SWIFT-overførsel hasteoverførsel 100,00
Sjekk trukket på egen konto 20,00
Myntveksling per rull 3,00
- Myntveksling i kasse i kontor med myntvekslingsautomat 10,00
Nattsafe per opptalt pose. 75,00
- Tillegg for mynt i pose 10 % av myntbeløp
- Avvik i pose 20,00
- Mangelfullt utfylt bilag 20,00
- Kvittering tilsendt per post 10,00
- For kunder med overføring av kapital til annen bank 100,00
Forretningsoppgjør levert over skranke (egne kunder) 75,00
Innskudd i innskuddsautomat 75,00
Kopi av bilag 25,00
Kopi av tidligere utsendt kontoutskrift 100,00
Bekreftelse av aksjeinnskudd 0,00
Revisjonsoppgave/Engasjementsoppgave - pr oppgave 1 200,00
Advokater / Arvinger vedrørende dødsbo 500,00
Åpning av klientkonto for advokater 500,00
Avslutning av konto 100,00
Depositumskonto - Etablering - betales av utleier
- Leietaker er privatkunde - konto åpnet i Selvbetjent kanal 500,00
- Leietaker er privatkunde - konto åpnet i kontor 1 250,00
- Leietaker er en bedrift 2 000,00
Betalinger til utlandet Pris
Papirbasert, belastet konto i Sparebanken Vest
Ordinær overføring/ etablering av fast oppdrag 250,00
Hasteoverføring 400,00
Nettbank privat og Nettbank bedrift / Forfall fast oppdrag
EU-betaling i EUR og SEK * 35,00
* Betaling til land i EU/EØS som ikke overstiger EUR 50 000 eller SEK 500 000 og som inneholder korrekt IBAN + BIC/SWIFT, samt delte omkostninger mellom avsender og mottaker (SHA).
Ordinær overføring - uavhengig av beløp 60,00
Hasteoverforing
- inntil motverdien av NOK 1000,- 150,00
- fra og med NOK 1.000,- 300,00
Bekreftelse
per telefaks/e-post 200,00
Andre omkostninger
Rettelser i betalingsoppdrag/ endring av fast oppdrag + 100,00
Reklamasjon/annulering + 300,00
For ektraordinært merarbeid kan det belastes et tillegg som står i forhold til merarbeidet.
Fra utlandet - Ordinære overførsler
- EU-betaling (IBAN+BIC, normal prioritet under EUR50000 fra EU+EØS) 20,00
- Under motverdien av NOK 100,- 0,00
- F.o.m. ,-NOK 100 til NOK 10.000,- 50,00
- F.o.m. ,-NOK 10.000,- 100,00
Driftskonto Pris
Nominell rente 0,00 %
Sparekonto Bedrift Pris
Nominell rente 0,20 %
12 frie uttak i året (per kalenderår)
Fra 13. uttak, begyr av uttatt beløp 1,00 %
Skattetrekkskonto Pris
Nominell rente 0,00 %
Konti og nettbank i flere land Pris
Visning av utenlandsk konto i Nettbank Bedrift pr. mnd. 200,-
Visning av norsk konto i utenlandsk nettbank (SWIFT mt940) pr. mnd 200,-
Overtrekk av konto Pris
Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser 18 % p.a.
Oppfølging av kundeforholdet: Dersom banken vurderer at kundeforholdet vil kreve særskilt oppfølging, kan banken fastsette individuell prising av kundeforholdet.

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post
Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no