økonomi og budsjett

La firmaet ditt bli en attraktiv arbeidsplass

Forsikringer som ansattgode

Gode forsikringsordninger er med på å gjøre firmaet ditt til en attraktiv arbeidsplass.

Å være bedriftsleder betyr stort ansvar. En del handler om å forsikre ansatte, å gi dem sikkerhet hvis ulykken først skulle være ute.

Stadig flere små og mellomstore bedrifter velger å gi sine ansatte flere og bedre forsikringer enn de strengt tatt må. Det er det mange gode grunner til. - Det viser at du bryr deg, men det fører også til at de ansatte blir mer lojale overfor arbeidsgiverne sine. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Jonas Oeding, salgssjef for bedriftsmarked hos Frende. 

Minstekravet kan gi falsk trygghet 

Som arbeidsgiver er du lovpålagt å forsikre dine ansatte. Minstekravet er en yrkesskadeforsikring som gir erstatning ved sykdom, dødsfall eller skader som skjer i arbeidstiden og på arbeidsstedet. 

Men det kan være lurt å gi de ansatte bedre forsikringsordninger. En undersøkelse utført av konsulentselskapet Mercer viser at de færreste blir alvorlig skadet eller syke mens de er på jobb. 

De fleste vet at de er forsikret gjennom jobben, men det gir fort en falsk trygghet. De færreste er nemlig klare over hva de er forsikret for. Mange får seg en stor og ubehagelig overraskelse den dagen uhellet skjer.

Dette bør du ha 

Forsikringer er kanskje ikke et like håndgripelig og spennende ansattgode som tilgang på en hytte på høyfjellet eller gratis trening i et helsestudio, men det er nok det viktigste ansattgodet du kan gi dine medarbeidere. 

I tillegg til den lovpålagte forsikringen er det vanligste å oppgradere yrkesskadeforsikringen til også å dekke fritidsulykker og sikre høyere utbetaling ved yrkesskader. Det er også vanlig å inkludere en uføreforsikring og en helseforsikring, en forsikring som sikrer arbeidstakeren rask behandling ved sykdom.

Gir konkurransefortrinn 

Flere undersøkelser viser at ansatte som føler seg økonomisk trygge presterer bedre og blir mer lojale. Men økonomisk trygghet handler ikke bare om å vite at det kommer lønn inn på konto en gang i måneden. Det handler vel så mye om å vite at du er er økonomisk trygg i fremtiden. Oeding forteller at stadig flere ansatte er bevisste på hvilke forsikringsordninger bedriften tilbyr. 

- Det har tradisjonelt vært de eldste som har vært bevisste på gode pensjons- og forsikringsordninger de får gjennom jobben, men denne trenden har snudd. I dag er de yngre smartest og mest gjennomtenkte i valgene de tar, forteller Oeding.   

Oeding bruker IT-bransjen som eksempel. Dette er en bransje med mange små aktører, og riften om de flinkeste folkene er stor. Hvis du som bedriftsleder skal konkurrere om disse kandidatene, må du forsikre deg om at du konkurrerer på likest mulig vilkår. 

- Mange går i fellen med å sammenligne seg med konkurrenter i samme bransje, men i i tilfellet IT-bransjen kommer ikke hovedkonkurrentene derfra. Etterspørselen etter de dyktigste IT-folkene kommer blant annet fra finansnæringen, og disse har gode forsikringsordninger på plass. Og det bør du sørge for at du også har, sier Jonas Oeding. 

Bedrift

Snakk med oss om pensjon og forsikring

  • Vi finner de beste løsningene for deg og din bedrift
  • Du får god hjelp med lovpålagte forsikringer og pensjonsavtaler
  • Sammen finner vi andre tilleggsdekninger som passer for deg og dine ansatte

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-16.00.

Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.