Hopp til hovedinnholdet
Bankgaranti

et bindende løfte fra banken

Bankgaranti

  • Gir både selger og kjøper en ekstra trygghet
  • Ofte en styrke i forhandlingen om en kontrakt 
  • Gir deg økt handlingsfrihet

En bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å betale en kreditor et avtalt beløp dersom bedriften selv ikke klarer å betale til avtalt tid. 

Vi tilbyr betalingsgaranti, kontrakts- og entreprenørgaranti, transportgaranti og andre garantier etter behov.


Slik fungerer bankgaranti

En bankgaranti gis etter søknad fra bankens kunde (garantidebitor), som vil være ansvarlig for å tilbakebetale bankens eventuelle utbetaling med tillegg av renter og omkostninger.


Før vi utsteder garantien foretar vi en kredittvurdering av din bedrift, og fastsetter vilkårene for engasjementet - herunder evt. krav om sikkerhetsstillelse.

Garantien skal være i samsvar med det som er avtalt i den underliggende kontrakt. Derfor må vi ha kopi av kontrakten og annet relevant materiale sammen med en garantisøknad.


De vanligste garantitypene

  • Anbudsgarantier
  • Leveringsgarantier, herunder entreprenørgarantier (Norsk byggestandard og Bustadsoppføringsloven)
  • Forskuddsgarantier (for tilbakemelding av mottatt forskudd)
  • Betalingsgarantier for faktura
  • Garantier for leiekontrakt/husleiegarantier
  • Toll- og skattetrekksgarantier
  • Løyvegarantier

Sistnevnte to grupper er eksempler på garantier overfor det offentlige, der grunnlaget er en lov eller en forskrift. 

 

John Magne Lundekvam, senior Bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest

Snakk med en lokal rådgiver

Avtal møte med en rådgiver som kjenner næringslivet på Vestlandet. Sammen finner vi de beste løsningene for din bedrift.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring oss
Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

Finn en rådgiver
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt lokalkontor