Privat
Farge

Valutalån

Har dere inntekter i annen valuta enn norske kroner og ønsker å sikre dere mot valutarisiko kan valutalån være et velegnet produkt.

Fordeler

  • Reduserer valutaeksponering, forutsatt at dere har inntekter i valuta.
  • En kan oppnå lavere rentenivå, men også økt valutarisiko.
  • Dere kan utnytte forventninger til valutakursutvikling.

I praksis

  • Ved å ha lån i samme valuta som har inntekter i, reduserer man valutarisikoen.
  • Valutalånet påvirkes både av rente- og kursutvikling, og kan derfor like gjerne bli dyrt som billig.
  • Valutagevinster er skattbare og tap er fradragsberettiget.
  • Dere må ha tilstrekkelig disponibel inntekt til å tåle den ekstra belastningen det evt. medfører med høyere lån og betydelig økte lånekostnader

Ring oss - (915) 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post