Privat
Farge

Leasing

Leasing betyr at leasingselskapet kjøper og eier utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere. Leasing er en fleksibel form for finansiering. Og et godt alternativ til lån.

Fordeler

  • Leiekostnader utgiftsføres direkte, og kan gi skattefordel
  • Økt kontroll og oversikt over kostnader per eiendel
  • Muligheter for fleksibel og sesongtilpasset leie
  • Inntil 100 % finansiering
  • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes

I praksis

En leasingperiode varer fra tre til syv år, og utgiftene fordeles til den perioden investeringen gir høyest og sikrest avkastning, og før vedlikeholdskostnadene blir for store.

Alle driftsmidler som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, kan finansieres gjennom leasing. Det være seg anleggsmaskiner, varebiler eller tannlegestoler.

Dere har full bruksrett til objektet og kan bruke dette til å skape inntekter for virksomheten.

Ring oss - (915) 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post