Privat
Farge

Bankgaranti

Vi tilbyr betalingsgaranti, kontrakts- og entreprenørgaranti, transportgaranti og andre garantier etter behov.

Største fordel

  • Gir både selger og kjøper en ekstra trygghet.

I praksis

Bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å betale til en kreditor et avtalt beløp i henhold til forutsetninger som er gitt i garantiteksten.

Den utstedes etter søknad fra og for regning av bankens kunde(garantidebitor), som vil være ansvarlig for å tilbakebetale bankens eventuelle utbetaling med tillegg av renter og omkostninger.

Før vi utsteder garantien foretar vi en kredittvurdering av din bedrift, og fastsetter vilkårene for engasjementet - herunder evt. krav om sikkerhetsstillelse.

Garantien skal være i samsvar med det som er avtalt i den underliggende kontrakt. Derfor må vi ha kopi av kontrakten og annet relevant materiale sammen med en garantisøknad.

De vanligste garantiformål og garantityper er:
  • Anbudsgarantier
  • Leveringsgarantier, herunder Entreprenørgarantier (Norsk byggstandard og Bustadsoppføringsloven)
  • Forskuddsgarantier (for tilbakebetaling av mottatt forskudd)
  • Betalingsgarantier for faktura
  • Garantier for leiekontrakt/husleiegarantier
  • Toll- og skattetrekksgarantier
  • Løyvegarantier
 Sistnevnte to grupper er eksempler på garantier overfor det offentlige, der grunnlaget er en lov eller en forskrift.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post