Privat
Farge

Nettbank

Ofte stilte spørsmål om Nettbank Bedrift

Fyll ut dette skjema for å bestille Nettbank Bedrift. 

Forfallsregisteret viser betalinger som ligger til forfall. Betalingene er godkjent og vil gå til utbetaling når forfallsdato utløper (under forutsetning av dekning på konto).

Se Prisliste.

Administrator sin rolle er å gi tilganger til kontoer og rettigheter for produkter og tjenester til de ulike brukerne i Nettbank Bedrift. Endring av tilganger gjøres under menypunktet "Administrasjon".


Bestillerrollen gir personer i selskapet tilgang til å åpne konto og bestille tjenester digitalt - enkelt, uten papiravtaler og skriftlige signaturer. I tillegg kan personer med bestillerrolle opprette og slette disponenter selv i nettbanken. Det er daglig leder som kan gi bestillertilgangen. Mangler du bestillertilgang? Gå til administrasjonssiden i nettbanken for å be om bestillerrolle. 

Har du Bestillertilgang kan du selv legge til eller slette disponenter. Begge valgene er å finne under disposisjonsrett i nettbanken. Klikk her for å logge inn og komme direkte til disposisjonsrett.

Har du bestillerolle kan du enkelt og raskt åpne ny konto på vegne av bedriften. Gå til Konto i menyen og velg Åpne konto.  Kontoen er tilgjengelig innen én virkedag. Mangler du bestillertilgang? Gå til administrasjonssiden i nettbanken for å be om bestillerrolle.

Det er ulike roller og rettigheter knyttet til nettbank bedrift. Det vil si at administrator kan begrense andre brukeres tilganger til å overføre eller opprette lønningslister. Administrator kan også sette opp et maksbeløp per konto, per betaling og per bruker.

Gå til menypunktet "Betale" — "Behandle betalinger" — "Godkjenne betalinger". Her kan du godkjenne alle registrerte betalinger. 

• Betaling Innland
• Betaling Utland
• Lønnsutbetalinger
• Remitteringsfiler fra regnskap/lønnsprogram

Det er mulig å fjerne/endre betalinger fra dette bildet. 

Du logger inn i nettbanken med din personlige BankID eller din personlige BankID på mobil. Du benytter altså samme BankID som du benytter når du logger inn i din private nettbank, uansett hvilken bank det er.

1. Gå til "Betale" og "Lønningslister".
2. Angi navn på lønningsliste, og velg konto som lønningene skal betales fra.
3. Klikk OK. Navn på lønningsliste vil da legge seg i "Oversikt over lønningslister" (uten lønnsmottakere)
4. Klikk på ikonet "Hent lønningsliste". Du kommer da til skjermbildet "Lønnsliste detalj".
5. Angi lønnsmottakernavn, til konto og beløp.
6. Klikk "Lagre lønnsmottakere".
7. Velg forfallsdato og trykk "Utfør lønnsbetaling" for å lage lønninger.

Her blir lønningene registrert, men ikke lagt inn i forfallsregisteret.
Lønningene må godkjennes under menyvalget "Betale" — "Behandle betalinger" — "Godkjenne betalinger".


 

Administrator kan opprette nye brukere i Nettbank Bedrift.
Det forutsettes at ny bruker har BankID eller BankID på Mobil.

Gå til menyvalget "Administrasjon" — "Administrere rettigheter og roller" — "Ny bruker". Oppgi fornavn, etternavn og personnummer.

Når bruker er opprettet må administrator gi tilgang til kontoer og produkter.

Det gjøres via dette ikonetGi tilgang til kontoer og produkter i Nettbank Bedrifttil høyre for brukerens navn.

For endring/opprettelse av ny administrator må banken kontaktes på cm@spv.no. Oppgi administrators fornavn, etternavn og fødselsnummer (6 siffer), mobil og epost.

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post