Privat
Farge

Nettbank

Ofte stilte spørsmål om Nettbank Bedrift

Fyll ut dette skjema for å bestille Nettbank Bedrift. 

Forfallsregisteret viser betalinger som ligger til forfall. Betalingene er godkjent og vil gå til utbetaling når forfallsdato utløper (under forutsetning av dekning på konto).

Se Prisliste.

Administratorrollen gi tilgang til konti og rettigheter for produkter og tjenester til de ulike brukerne i Nettbank Bedrift.
Endring av tilganger gjøres under menypunktet Administrasjon.

Det er ulike roller og rettigheter knyttet til nettbank bedrift. Det vil si at administrator kan begrense andre brukeres tilganger til å overføre eller opprette lønningslister. Administrator kan også sette opp et maksbeløp per konto, per betaling og per bruker.

Gå til menypunktet Godkjenne betalinger, her kan du godkjenne alle registrerte betalinger. 

• Betaling Innland
• Betaling Utland
• Lønnsutbetalinger
• Remitteringsfiler fra regnskap/lønnsprogram

Det er mulig å fjerne/endre betalinger fra dette bildet. 

Du logger inn i nettbanken med din personlige BankID eller din personlige BankID på mobil. Du benytter altså samme BankID som du benytter når du logger inn i din private nettbank, uansett hvilken bank det er.

Skjermbildet brukes for å registrere og vedlikeholde lønningslister. 

Slik oppretter du en lønningsliste: 

1. Angi navn på lønningsliste, og velg konto som lønningene skal betales fra. 
2. Klikk OK. Navn på lønningsliste vil da legge seg i Oversikt over lønningslister (uten lønnsmottakere)
3. Klikk på ikonet Hent lønningsliste. Kommer da i skjermbildet Lønnslistedetalj .
4. Angi lønnsmottakernavn, til konto og beløp. 
5. Klikk Lagre lønnsmottakere.
6. Velg forfallsdato og trykk Utfør lønnsbetaling for å lage lønninger.

Her blir lønningene registrert, men ikke lagt inn i forfallsregisteret.
Lønningene må godkjennes under menyvalget Godkjenne betalinger.


 

Administrator kan opprette nye brukere i Nettbank Bedrift.
Det forutsettes at ny bruker har BankID eller BankID på Mobil.

Gå til menyvalget AdministrasjonAdministrere brukere og kontiNy bruker.

Når bruker er opprettet må administrator gi bruker tilgang til kontoer og produkter.

For opprettelse av ny Administrator må banken kontaktes.

Gå inn på Post og arkiv øverst i skjermbildet og videre inn på Fakturaoversikt bruk av nettbank.

Faktura sendes deg på den kanalen ( Post - Email - Nettbank ) du har valgt. Kan også hentes ned fra Søke i kontoutskrifter og meldinger i Nettbank Bedrift.

Nettbank Bedrift har en "time out" på ca. 15 minutter. Vennligst logg inn på nytt.

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post