Privat
Farge

Konto og vedlikehold

Ofte stilte spørsmål om konto og vedlikehold generelt

Ja, dersom der er ansatte i firmaet.

Merk at dersom det er blitt gjort feilføringer til skattetrekkskonto som ønskes tilbakeført må det foreligge bekreftelse fra kemner på at dette kan gjøres. Innhent bekreftelse og send denne til bedrift@spv.no.

Dersom det er innestående saldo på skattetrekkskonto og kontoen skal avsluttes mot en konto som ikke er skattetrekk (eksempelvis driftskonto), må det foreligge bekreftelse fra kemner på at dette kan gjøres. Godkjenning fra kemner trengs ikke dersom skattetrekkskonto skal avsluttes mot annen skattetrekkskonto. Daglig leder/signaturhaver i selskapet kan sende avslutningsordre til bedrift@spv.no.
Ja, vi har en sparekonto for bedrifter. Sparekonto Bedrift er en enkel sparekonto tilgjengelig for alle bedriftskunder, med lik rente for alle og uten begrensninger i uttak. Kontoen skal brukes til sparing eller plassering med litt høyere rente. 

Sparebanken Vest er i henhold til norsk skattelovgivning pålagt å rapportere opplysninger om ditt kundeforhold til norske skattemyndigheter.

Opplysningene gitt i egenerklæring vil bli benyttet for skatterapporteringsformål til norske skattemyndigheter som rapporterer videre til skattemyndighetene i land Norge har inngått avtale med.

Dersom egenerklæring ikke avgis eller er mangelfull, vil kunde-/kontoforhold ikke bli etablert. Viser det seg i ettertid at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger vil kunde-/kontoforhold bli avsluttet om det ikke umiddelbart avgis gyldig egenerklæring. For mer informasjon om FATCA og CRS se www.skatteetaten.no.

Dersom kontohaver er personlig næringsdrivende skal egenerklæring for personkunder benyttes.

Sparebanken Vest har ikke anledning til å gi skatteråd. Dersom det er spørsmål til hvordan skattemessig hjemmehørende eller skattemessig bosted for reelle rettighetshavere fastsettes, kontakt en skatterådgiver eller et lokalt skattekontor i det aktuelle land.

» Last ned veiledning for egenerklæring

Bilag for innbetalinger finner man i "Post og Arkiv" i Nettbank Bedrift. Velg menypunkt "Konto", "Post og arkiv" og "Transaksjoner". 

Grunnleggende informasjon over alle transaksjoner inn/ut av konto finner man i "Post og Arkiv" under "Transaksjoner". Dersom betalinger er gjort i Nettbank Bedrift vil man finne mer utfyllende informasjon om betalingen i menyvalget "Betale" — "Behandle betalinger" — "Utførte betalinger". Her kan du også søke på mottakerkonto ved å huke av for "Vis utvidet søk".

I Nettbank Bedrift melder man inn ansatte i OTP-avtalen via menyvalg "Andre tjenester" og deretter "Pensjon". 

Kontoutskrift finner du i nettbanken under menyvalget "Konto" og deretter "Post og arkiv". Velg "Kontoutskrift/meldinger".

Nyetablering av AS (ikke etablert i Brønnøysund):
Se våre informasjonssider for tips og fremgangsmåte for å stifte nytt selskap spv.no/bedrift/grunder

Eksisterende firma/bytte bank (registrert i Brønnøysund):
Ta kontakt med våre bedriftsrådgivere på e-post direktebankbedrift@spv.no eller telefon 05555 innvalg 3, 2. 


Henvendelse om endring av disponent kan sendes på e-post til bedrift@spv.no. Oppgi foreningens navn og organisasjonsnummer samt ny disponentens navn og fødselsnummer (6 siffer).

Disposisjonsfullmakt vil bli sendt til foreningens postadresse for signatur. Denne må signeres av signaturberettigede/prokurist/daglig leder iht. firmaattest (sjekk brreg.no) og returneres i vedlagt returkonvolutt. Dersom de som signerer har BankID og SMS/e-post registrert i banken, kan fullmaktsskjema signeres elektronisk med BankID.

NB: Dersom disponent ikke er kunde i SPV må vedkommende ta med pass og komme innom et av våre kontor eller registrere seg som kunde med BankID via «Bli Kunde»-tjenesten på spv.no. 

Har selskapet Nettbank Bedrift vil administrator selv kunne legge til/fjerne brukere uten at vedkommende trenger å være registrert som kunde i SPV. Bestill Nettbank Bedrift her


Dere må først registreres i Brønnøysundregisteret. Deretter tar dere med dokumentasjonen fra Brønnøysundregisteret og styrevedtak,og kommer innom et av våre kontorer. 

Disponenter/kortholdere o.l. som ikke er kunder hos oss må også legitimere seg med pass i et av våre kontorer.

Ønsker dere kredittkort (Visa Business), ta kontakt med deres rådgiver eller direktebankbedrift@spv.no.

For andre produkt, send en e-post til bedrift@spv.no.

Husk at disponenter og kortholdere må være kunde i banken. For å opprette kundeforhold må vedkommende ta med pass og komme innom et av våre kontor eller bli kunde på nett (krever BankID). 


Årsoppgaven for VPS-konto med aksjer og/eller fond kan hentes hos VPS.no.

Årsoppgaven for fond hos Sparebanken Vest som ikke ligger på VPS-konto finner du i nettpostkassen innlogget i nettbanken.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post