Privat
Farge

Konto og vedlikehold

Ofte stilte spørsmål om konto og vedlikehold generelt

Ja, dersom det er ansatte i firmaet.

Merk at dersom det er blitt gjort feilføringer til skattetrekkskonto som ønskes tilbakeført, må det foreligge bekreftelse fra kemner på at dette kan gjøres. Innhent bekreftelse og send denne til bmbetaling@spv.no.

Dersom det blir gjort feiloverføringer til skattetrekkskonto som ønskes tilbakeført, må det foreligge en bekreftelse fra kemner på at tilbakeføringen kan foretas.

Innhent bekreftelse fra kemneren og send denne til bmbetaling@spv.no, så foretar vi tilbakeføringen.

Dersom det er innestående saldo på skattetrekkskonto og kontoen skal avsluttes mot en konto som ikke er skattetrekk (eksempelvis driftskonto), må det foreligge bekreftelse fra kemner på at dette kan gjøres.

Godkjenning fra kemner trengs ikke dersom skattetrekkskonto skal avsluttes mot annen skattetrekkskonto. Daglig leder/signaturhaver i selskapet kan sende avslutningsordre til bedrift@spv.no.

Ja, vi har en sparekonto for bedrifter. Sparekonto Bedrift er en enkel sparekonto tilgjengelig for alle bedriftskunder, med lik rente for alle og uten begrensninger i uttak. Kontoen skal brukes til sparing eller plassering med litt høyere rente. 

Sparebanken Vest er i henhold til norsk skattelovgivning pålagt å rapportere opplysninger om ditt kundeforhold til norske skattemyndigheter.

Opplysningene gitt i egenerklæring vil bli benyttet for skatterapporteringsformål til norske skattemyndigheter som rapporterer videre til skattemyndighetene i land Norge har inngått avtale med.

Dersom egenerklæring ikke avgis eller er mangelfull, vil kunde-/kontoforhold ikke bli etablert. Viser det seg i ettertid at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger vil kunde-/kontoforhold bli avsluttet om det ikke umiddelbart avgis gyldig egenerklæring. Finn mer informasjon om FATCA og CRS her.

Dersom kontohaver er personlig næringsdrivende skal egenerklæring for personkunder benyttes.

Sparebanken Vest har ikke anledning til å gi skatteråd. Dersom det er spørsmål til hvordan skattemessig hjemmehørende eller skattemessig bosted for reelle rettighetshavere fastsettes, kontakt en skatterådgiver eller et lokalt skattekontor i det aktuelle land.

» Last ned veiledning for egenerklæring

Bilag for innbetalinger finner man i "Post og Arkiv" i Nettbank Bedrift. Velg menypunkt "Konto", "Post og arkiv" og "Transaksjoner". 

Grunnleggende informasjon over alle transaksjoner inn/ut av konto finner man i "Post og Arkiv" under "Transaksjoner". Dersom betalinger er gjort i Nettbank Bedrift vil man finne mer utfyllende informasjon om betalingen i menyvalget "Betale" — "Behandle betalinger" — "Utførte betalinger". Her kan du også søke på mottakerkonto ved å huke av for "Vis utvidet søk".

Når utleier eller leietaker er bedrift og det er enighet mellom partene kan utleier sende epost til bedrift@spv.no. Da endrer vi konto til høyrentekonto og gjør pengene tilgjengelig for leietaker i nettbanken.

Bestiller du depositumskonto i nettbanken koster det kun 500 kr. I kontoret koster det 1000 kr.

Husleieloven bestemmer at det alltid er utleier som skal dekke dette gebyret. Kontonummer for belastning fylles ut ved opprettelse.

I Nettbank Bedrift melder man inn ansatte i OTP-avtalen via menyvalg "Andre tjenester" og deretter "Pensjon". 

Kontoutskrift finner du i nettbanken under menyvalget "Konto" og deretter "Post og arkiv". Velg "Kontoutskrift/meldinger".

Nyetablering av AS (ikke etablert i Brønnøysund):
Se våre informasjonssider for tips og fremgangsmåte for å stifte nytt selskap spv.no/bedrift/grunder

Eksisterende firma/bytte bank (registrert i Brønnøysund):
Ta kontakt med våre bedriftsrådgivere på e-post direktebankbedrift@spv.no eller telefon 05555 innvalg 3, 2. 


Henvendelse om endring av disponent kan sendes på e-post til bedrift@spv.no. Oppgi foreningens navn og organisasjonsnummer samt ny disponentens navn og fødselsnummer (6 siffer).

Disposisjonsfullmakt vil bli sendt til foreningens postadresse for signatur. Denne må signeres av signaturberettigede/prokurist/daglig leder iht. firmaattest (sjekk brreg.no) og returneres i vedlagt returkonvolutt. Dersom de som signerer har BankID og SMS/e-post registrert i banken, kan fullmaktsskjema signeres elektronisk med BankID.

NB: Dersom disponent ikke er kunde i SPV må vedkommende ta med pass og komme innom et av våre kontor eller registrere seg som kunde med BankID via «Bli Kunde»-tjenesten på spv.no. 

Har selskapet Nettbank Bedrift vil administrator selv kunne legge til/fjerne brukere uten at vedkommende trenger å være registrert som kunde i SPV. Bestill Nettbank Bedrift her


Dere må først registreres i Brønnøysundregisteret. Deretter tar dere med dokumentasjonen fra Brønnøysundregisteret og styrevedtak,og kommer innom et av våre kontorer. 

Disponenter/kortholdere o.l. som ikke er kunder hos oss må også legitimere seg med pass i et av våre kontorer.

Ønsker dere kredittkort (Visa Business), ta kontakt med deres rådgiver eller direktebankbedrift@spv.no.

Kontoer og bedriftskort kan du selv opprette i nettbanken. For andre produkter, send en e-post til bedrift@spv.no.

Husk at disponenter og kortholdere må være kunde i banken. For å bli kunde kan du enten ta med pass og komme innom et av våre kontor eller du kan bli kunde på nett (krever BankID). 

Årsoppgaven for VPS-konto med aksjer og/eller fond kan hentes hos VPS.no.

Årsoppgaven for fond hos Sparebanken Vest som ikke ligger på VPS-konto finner du i nettpostkassen innlogget i nettbanken.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post