Privat
Farge

Betaling til og fra utlandet

Ofte stilte spørsmål om betaling til og fra utlandet

BIC står for Bank Identifier Code og er en unik kode som identifiserer banken. Et annet begrep for BIC er SWIFT-adresse, men det betyr altså det samme som BIC. BIC er utviklet for at hele overføringen skal kunne gå maskinelt fra avsenderbank til mottakerbank, slik at kostnadene for overføring blir lavere samt at det sikrer en tryggere betaling over grensene.

Sparebanken Vest sin BIC er SPAVNOBB.

Dokumentinkasso gir ikke selger like sterk garanti som man oppnår ved remburs (Letter of Credit). Banken opptrer kun som formidler av dokumentene ved dokumentinkasso, og ikke som garantist slik den gjør ved remburs. 
IBAN står for International Bank Account Number og benyttes av samtlige EU- og EØS-land. I tillegg har flere andre land også tatt i bruk IBAN. IBAN identifiserer landet, banken, filialen og kontonummeret til personen som skal ha pengene. Vær oppmerksom på at betalinger til EU/EØS-land er rimeligere fordi de er regulert av EU-forordninger og de kan gjennomføres automatisk uten manuell behandling. Du kan finne ditt IBAN ved å bruke denne kalkulatoren.

Skal du betale til USA trenger du et 9-sifret nummer som kalles FW(Fed Wire), ABA eller Routing number. Dette identifiserer mottakers bankfilial, og brukes ofte i stedet for, eller i tillegg til, SWIFT/BIC. Nummeret registreres uten skilletegn i nettbanken i feltet for Bankkode med FW foran. Tips! Kontonummeret til mottakere i USA kan ha ulik lengde.

SWIFT er et annet begrep for BIC. Les mer om BIC over.

Sparebanken Vest sin SWIFT-adresse er SPAVNOBB.

Value Added Tax. Nummeret i "momsregisteret" i Storbritannia. I Norge tilsvarer det organisasjonsnummer.
Til USA er det normalt en fordel å overføre i USD. Hvis du oppgir beløpet i NOK, vil det likevel bli vekslet i Norge. Til USA trenger du et 9-sifret nummer som enten kalles Fed wire (FW), ABA eller routing number. Dette identifiserer mottakers bankfilial, og brukes i steden for eller i tillegg til, SWIFT/BIC. Nummeret registreres uten skilletegn i nettbanken i felt for "Bankkode" med "FW" foran. Kontonummeret til mottaker kan ha forskjellig lengde i USA.
For å motta penger fra utlandet oppgir du ditt internasjonale kontonummer som kan genereres i IBAN-kalkulatoren vår. Sparebanken Vest sin BIC/SWIFT-adresse er SPAVNOBB.

Dersom bedriften har valutakonto i Sparebanken Vest og dere ønsker å overføre penger mellom egne konti i ulike valutasorter, bør dere ikke benytte nettbanken til det. Vi anbefaler at dere heller ringer til en av våre valutameglere på tlf. 55217211 og samtidig avtaler valutakurs.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post