Privat
Farge

Skattetrekkskonto

Alle bedrifter som etter loven skal foreta forskuddstrekk, er pliktig å ha en skattetrekkskonto eller en skattegaranti som sikrer rett betaling av de ansattes skattetrekk.

Skattetrekkskonto er en særskilt konto som oppfyller vilkårene i Skattebetalingsloven. Alle bedrifter som har ansatte er pliktig å ha en skattetrekkskonto som skal brukes til å betale skatt av de ansattes lønn og pensjon.

Dine fordeler

  • Betaling av skattetrekk kan gjøres i bedriftsnettbanken.
  • God oversikt over de ansattes skattetrekk.
  • Banken kan overføre skattetrekk samtidig med lønnsutbetalingen din.
  • Renteinntektene disponeres fritt av bedriften.
  • Enklere å forholde seg til enn annen skattegaranti.

Nyttig å vite om skattetrekkskonto

Alle bedrifter som har ansatte er pliktig til å ha en skattetrekkskonto som skal brukes til å betale skatt av de ansattes lønn og pensjon. Dersom du har en skattetrekkskonto er det viktig at du er klar over følgende:

  • Størrelsen på skattetrekket bestemmes av den ansattes skattekort.
  • Ingenting annet enn skattetrekksmidler skal plasseres på kontoen.
  • Midlene tilhører skattekreditor og kan ikke disponeres fritt.
  • Skattetrekket skal jevnlig innbetales til kemner, normalt 6 ganger i året.

Myndighetene krever at kontoen er sperret for uttak. Hvis det er gjort feilføring til skattetrekkskontoen kan dermed ikke banken tilbakeføre uten godkjenning fra kemner. Skriftlig bekreftelse må innhentes fra kemner og kan sendes på epost til bmbetaling@spv.no.

Hvordan åpne en skattetrekkskonto?

Konto kan enkelt åpnes direkte i bedriftsnettbanken. Du må være registrert som bruker av nettbanken og ha aktivert tjenesten "bestillertilgang" som du finner inne i nettbanken.

Kreditrenter beregnes etterskuddsvis og vil som standard kapitaliseres/godskrives konto pr. 31.12 hvert år. Kapitalisert rente kan disponeres av deg som kunde. Se prisliste for informasjon om rente.

Ofte stilte spørsmål om skattetrekkskonto

Dersom det blir gjort feiloverføringer til skattetrekkskonto som ønskes tilbakeført, må det foreligge en bekreftelse fra kemner på at tilbakeføringen kan foretas.

Innhent bekreftelse fra kemneren og send denne til bmbetaling@spv.no, så foretar vi tilbakeføringen.

Ja, dersom det er ansatte i firmaet.

Merk at dersom det er blitt gjort feilføringer til skattetrekkskonto som ønskes tilbakeført, må det foreligge bekreftelse fra kemner på at dette kan gjøres. Innhent bekreftelse og send denne til bmbetaling@spv.no.

Dersom det er innestående saldo på skattetrekkskonto og kontoen skal avsluttes mot en konto som ikke er skattetrekk (eksempelvis driftskonto), må det foreligge bekreftelse fra kemner på at dette kan gjøres.

Godkjenning fra kemner trengs ikke dersom skattetrekkskonto skal avsluttes mot annen skattetrekkskonto. Daglig leder/signaturhaver i selskapet kan sende avslutningsordre til bedrift@spv.no.

Ring oss - 915 05555

Åpent alle dager fra 07 - 23

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Fyll ut skjema med din henvendelse.

Skriv til oss