Privat
Farge

Skattetrekkskonto

Ethvert foretak som etter loven skal foreta forskuddstrekk, er pliktig til å ha en konto for skattetrekk eller en skattegaranti som sikrer rett betaling av de ansattes skattetrekk.

Dine fordeler

  • Betaling av skattetrekk kan utføres via Nettbank Bedrift.
  • Banken kan overføre skattetrekk samtidig med lønnsutbetalingen.
  • Avkastning kan disponeres fritt. 

Hva er skattetrekkskonto?

Skattetrekkskonto er en særskilt konto som oppfyller vilkårene i Skattebetalingsloven. Den er beregnet på alle virksomheter som foretar lønns- og/eller pensjonsutbetalinger og dermed må foreta skattetrekk. Det er kun tillatt med skattetrekksmidler på kontoen.

Kreditrenter beregnes etterskuddsvis og vil som standard kapitaliseres/godskrives konto pr. 31.12 hvert år. Kapitalisert rente kan disponeres av deg som kunde. Skattebetalingsloven krever at skatt skal innbetales til kommunekasserer med seks terminer i året.

Beløpet som foretaket har trukket den ansatte i skatt, tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Myndighetene krever at skattetrekkskonto behandles som en sperret konto.

Nyttig å vite om skattetrekkskonto

  • Skattetrekkskonto er nødvendig for å oppfylle lovens krav om plassering av skattetrekksmidler.
  • Det er kun skattetrekksmidler som skal plasseres på kontoen.
  • Midlene tilhører skattekreditor og kan ikke disponeres fritt.

Skattetrekkskonto Pris
Nominell rente 0,05 %

Ofte stilte spørsmål om skattetrekkskonto

Dersom det blir gjort feiloverføringer til skattetrekkskonto som ønskes tilbakeført, må det foreligge en bekreftelse fra kemner på at tilbakeføringen kan foretas.

Innhent bekreftelse fra kemneren og send denne til bmbetaling@spv.no, så foretar vi tilbakeføringen.

Ja, dersom det er ansatte i firmaet.

Merk at dersom det er blitt gjort feilføringer til skattetrekkskonto som ønskes tilbakeført, må det foreligge bekreftelse fra kemner på at dette kan gjøres. Innhent bekreftelse og send denne til bmbetaling@spv.no.

Dersom det er innestående saldo på skattetrekkskonto og kontoen skal avsluttes mot en konto som ikke er skattetrekk (eksempelvis driftskonto), må det foreligge bekreftelse fra kemner på at dette kan gjøres.

Godkjenning fra kemner trengs ikke dersom skattetrekkskonto skal avsluttes mot annen skattetrekkskonto. Daglig leder/signaturhaver i selskapet kan sende avslutningsordre til bedrift@spv.no.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post