Privat
Farge

Skattetrekkskonto

Ethvert foretak som etter loven skal foreta forskuddstrekk, er pliktig til å ha en konto for skattetrekk eller en skattegaranti som sikrer rett betaling av de ansattes skattetrekk.

Dine fordeler

  • Betaling av skattetrekk kan utføres via Nettbank Bedrift.
  • Banken kan overføre skattetrekk samtidig med lønnsutbetalingen.
  • Avkastning kan disponeres fritt. 

Hva er skattetrekkskonto?

Skattetrekkskonto er en særskilt konto som oppfyller vilkårene i Skattebetalingsloven. Den er beregnet på alle virksomheter som foretar lønns- og/eller pensjonsutbetalinger og dermed må foreta skattetrekk. Det er kun tillatt med skattetrekksmidler på kontoen.

Kreditrenter beregnes etterskuddsvis og vil som standard kapitaliseres/godskrives konto pr. 31.12 hvert år. Kapitalisert rente kan disponeres av deg som kunde. Skattebetalingsloven krever at skatt skal innbetales til kommunekasserer med seks terminer i året.

Beløpet som foretaket har trukket den ansatte i skatt, tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Myndighetene krever at skattetrekkskonto behandles som en sperret konto.

Nyttig å vite om skattetrekkskonto

  • Skattetrekkskonto er nødvendig for å oppfylle lovens krav om plassering av skattetrekksmidler.
  • Det er kun skattetrekksmidler som skal plasseres på kontoen.
  • Midlene tilhører skattekreditor og kan ikke disponeres fritt.

Skattetrekkskonto Pris
Nominell rente 0,05 %

Ring oss - (915) 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post