Privat
Farge

Remburs

Remburs er den sikreste oppgjørsform ved import og eksport av varer og tjenester.

Fordeler

 • Finansiering av fordringen.
 • Eliminering av politisk og økonomisk risiko.
 • Remburs sikrer at begge parter samtidig får oppfylt avtalens betingelser, med hensyn til varelevering og betaling.  
 • Kan tilpasses de fleste situasjoner.

I praksis

Remburs en betinget betalingsbekreftelse. Kjøpers bank betaler selger den fakturerte varen, etter at selger har oppfylt betingelsene opplistet i rembursen. Dette gjøres ved å presentere alle dokumentene som er forlangt i rembursen innen de avtalte tidsfrister.

Som selger
 • Får du sikkerhet gjennom vår garanti om betaling.
 • Kan du få betalt vareforsendelsen mens den er underveis til kjøper uten å gjøre bruk av egne kreditter i bank.
 • Kjøper kan ikke annullere bestillingen uten samtykke fra selger.

Som kjøper
 • Er du trygg for at selger ikke mottar betaling før han har oppfylt sine forpliktelser om levering av varen i rett tid og til rett sted (dokumentasjon på dette).
 • Vi kan gi hel- eller delfinansiering av varetransaksjonene inntil du mottar varen. Det er fordi vi sørger for at dokumentene utstedes til bankens ordre, og får dermed sikkerhet i varen.
 • Har du kontroll på når varen ankommer.

Remburs brukes når

 • Det er snakk om langdistansehandel.
 • Kjøper og selger ikke kjenner hverandre.
 • Det er usikkerhet rundt kjøpers betalingsevne.
 • Det er politisk og økonomisk risiko.

Ring oss

Tlf  915 05555, man-søn 07-23

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Fyll ut skjema med din henvendelse.

Skriv til oss