Privat
Farge

Nytt filformat for euro-betalinger

Gjør du euro-betalinger i Nettbank Bedrift? Les viktig informasjon om nye krav fra 31. oktober 2016.

Fra denne datoen (såkalt «SEPA end date») må euro-betalinger sendes til bank i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat - ISO 20022 XML.

Jeg betaler ofte i euro

Dersom din bedrift benytter seg av et økonomisystem for å sende betalingsfiler til banken, må filene sendes i ISO 20022 XML-format etter 31. oktober 2016.

Du bør sjekke at systemet som bedriften bruker er oppdatert til nyeste versjon. Kontakt din systemleverandør dersom du har spørsmål knyttet til det nye betalingsformatet.

Hvis bedriftens regnskapssystem ikke kan generere ISO 20022 XML, kan man registrere SEPA-betalingene* som enkeltbetalinger i nettbanken, eller konvertere filen hos en tredjepart som tilbyr dette.

Jeg betaler enkelte ganger i euro

Enkeltbetalinger i euro kan gjennomføres som vanlig i Nettbank Bedrift. Sparebanken Vest sørger for at betalingen blir utført i henhold til det nye regelverket.

Jeg betaler aldri i euro

Da trenger du ikke foreta deg noe, men på noe lengre sikt vil de samme endringer skje også ved innenlandstransaksjoner. Du vil få informasjon i god tid før dette inntreffer.

* = Betaling i euro til EU/EØS-land samt Sveits, Monaco og San Marino.

Snakk med oss

Tlf 05555, man-søn 07-23

Ring meg

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Fyll ut skjema med din henvendelse.

Skriv til oss