Privat
Farge

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso (documentary collection) blir benyttet som betalingsmåte i forbindelse med import og eksport av varer og tjenester. Produktet gir større sikkerhet enn åpen regning, men forutsetter en viss tillit mellom kjøper og selger.

Fordeler

  • Rimelig og sikker betalingsform
  • Selger har disposisjonsrett over varene inntil de er betalt

I praksis

  • Dokumentinkasso er en form for betalingssikring som gir middels sikkerhet
  • Det er sikrere enn åpen regning, men gir ikke like sterk garanti som man oppnår ved en remburs. Da banken kun opptrer som formidler av dokumenter, ikke garantist
  • Varen må ikke betales før ankomst, og eventuell besiktigelse av varen kan avtales
  • Vekselen kan diskonteres
Selger(eksportør) utsteder de nødvendige dokumenter som trengs for vareforsendelsen, og som gir kjøper tilgang til partiet. Ved å sende alle dokumentene gjennom bank oppnår selger at kjøper må oppfylle betalingsbetingelsene, kontant betaling eller med kreditt-tid mot aksept av veksel.

Dokumentinkasso brukes når

  • Selger har tillit til at kjøper vil innløse dokumentene.
  • Handelen foregår i et land med en stabil økonomisk og politisk situasjon.
  • Handelen foregår i et land uten valutarestriksjoner.
Sparebanken Vest har inngått samarbeid med DNB Bank ASA (DNB) om utførelse av remburs og dokumentinkasso oppdrag for våre kunder.  Ta gjerne kontakt med deres bedriftsrådgiver for nærmere informasjon om tjenestene og vilkår for å benytte disse dersom dere ønsker å benytte disse tjenestene.

Ring oss

Tlf  915 05555, man-søn 07-23

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Fyll ut skjema med din henvendelse.

Skriv til oss