Privat
Farge
Betalingsterminal

Nye vilkår for betalingsterminaler

Fra 1.april 2018 skal BankAxept selv distribuere sine tjenester for alle norske banker. Alle brukersteder som i dag har avtale med Sparebanken Vest må derfor inngå en ny avtale direkte med BankAxept AS, i tillegg til avtalen med banken.

Frem til nå har BankAxepts tjenester for behandling av transaksjoner fra betalingsterminaler vært distribuert via Sparebanken Vest som deres bankforbindelse.

Endringene innebærer også at den nåværende avtalen med Sparebanken Vest vil bli oppdatert til kun å gjelde utbetaling av oppgjør fra betalingsterminalen (innløsning).

BankAxept vil fakturere måneds- og transaksjonsavgift for sine tjenester direkte.

I forbindelse med endringene vil bankens priser bli endret. Oppdatert prisliste vil være klar innen 1. mars 2018. 

Her finner du de nye avtalevilkårene, som da erstatter avtalen om oppgjørsbehandling dere har i dag.

Dette må dere gjøre:

Dere har eller vil motta informasjon direkte fra BankAxept AS om hvordan dere praktisk skal gå frem for å inngå ny avtale og hvilke tidsfrister som gjelder for dette. Inngåelse av avtale skjer digitalt og tar bare noen få minutter.

Hva er BankAxept?

BankAxept er betalingsnettverket mellom betalingsterminalen og debetkortet til kunden i Norge på betalingsterminaler merket med BankAxept. BankAxept er en norsk løsning for betalingstransaksjoner fra norske betalingskort (debet) merket BankAxept.

Nye priser og vilkår

Du finner mer informasjon og oppdaterte priser for BankAxepts betalingstjenester på www.bankaxept.no.  BankAxept brukerstedsservice kan kontaktes på telefon 987 02018.

Ring oss

Tlf  915 05555, man-søn 07-23

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Fyll ut skjema med din henvendelse.

Skriv til oss