Privat
Farge

SPV Markets

Vi rådgir din bedrift innenfor valuta- og rentehandel.

Sparebanken Vest Markets er et verdipapirforetak som foruten å ivareta bankens interesser innenfor aksjeinvesteringer, valutaeksponering og renterisiko tilbyr rådgiving og ordreutførelse for kunder innenfor valutahandel og rentehandel.

Sammen finner vi de rette løsningene for din bedrift

Våre meglere har spisskompetanse innenfor analyse, markedsevaluering og produkter i finansmarkedet. I samarbeid med deg analyserer vi bedriftens behov for risikoavdekning eller ønsker om eksponering i valuta- og rentemarkedet.

Vi anbefaler også ulike strategier for våre kunder som ønsker å skape inntekter gjennom aktiv handel i valuta- og rentemarkedet. Våre kundemeglere har alle solid erfaring fra rådgiving og handel med finansielle instrumenter.

Våre tjenester

  • Oppdatering rundt finansmarkedenes utvikling og forventninger om fremtidige valutakurser og rentenivåer
  • Presentasjoner og analyser av makroøkonomiske forhold både i Norge og i verden
  • Utvikling av strategier for valuta- og rentesikring samt implementering av disse
  • Finne de riktige produktene som passer dine behov i valuta- og rentemarkedet
  • Utføre vekslinger
  • Utføre sikringshandler

Hvordan kan vi sikre valutakursen?

Vi jobber aktivt med ulike valuta- og renteprodukter og stiller priser på forespørsel fra kunder. Vi tilbyr handel innenfor:

  • valutaspotveksling, valutatermin, valutaswap, valutaopsjoner
  • renteswap, renteopsjoner, rente- og valutaswap
  • valutafinansiering
  • kombinasjoner av dette

Kontakt oss

Kontakt din bedriftsrådgiver, eller ring Markets direkte på telefon 55 21 72 11.

Kontaktpersoner

Kjetil Patrick Benson
Leder Markets
Direkte telefon: 55 37 37 01
E-post: kjetil.benson@spv.no

Per Hermund Høgheim
Ass. banksjef
Direkte telefon: 55 37 37 02
E-post: per.hogheim@spv.no

Jørgen Huseklepp
Kundemegler
Direkte telefon: 55 37 37 03
E-post: jorgen.huseklepp@spv.no

Remy Atle Bilsback
Kundemegler
Direkte telefon: 55 37 37 05
E-post: remy.bilsback@spv.no

Rune Aas
Kundemegler
Direkte telefon: 55 37 37 04
E-post: rune.aas@spv.no