Hopp til hovedinnholdet
Dame på bondegård holder kasse med grønnsaker.

Avkastning og risiko

Det er en klar sammenheng mellom risiko og avkastning. Med risiko menes svingninger i verdien på plasseringene dine. Størrelsene på svingningene er avhengig av hvilke plasseringer du gjør.

Lavest risiko har banksparing med jevn og stabil avkastning og høyest risiko har plasseringer i aksjerelaterte produkter.


Høyere risiko gir forventet høyere avkastning over tid.


Hele hensikten med å ta større risiko, er å få mer avkastning på sparepengene over tid. Hvor mye aksjer du skal ha i spareporteføljen din, kommer an på hvilken holdning du har til risiko, spareformål og tidshorisont.

Generelt anbefaler vi mer aksjesparing dersom du har lang tidshorisont. 


Hvorfor anbefales lengre sparehorisont i aksjer og mer risikofylte produkter (minimum 5 år)?


Verdisvingningene på aksjeplasseringer kan være høye i perioder. Derfor er sannsynligheten for at du kan tape penger på kort sikt, høyere enn om spareformålet har lengre horisont.

Over lengre perioder øker du sjansen for å oppnå bedre avkastning enn banksparing, dersom du investerer i fond med høyere risiko, for eksempel aksjefond. 

Jon Magne Lundekvam er bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest

sammen gjør vi det bedre

Snakk med en lokal rådgiver

Vi hjelper bedriften din med å sette opp en investeringsplan som passer dere.

Avtal et møte med en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring oss
Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

Finn en rådgiver
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt lokalkontor