Dame på bondegård holder kasse med grønnsaker.

Avkastning og risiko

Det er en klar sammenheng mellom risiko og avkastning. Med risiko menes svingninger i verdien på dine plasseringer. Størrelsene på svingningene avhenger av hvilke plassering du foretar.

Lavest risiko har banksparing med jevn og stabil avkastning og høyest risiko har plasseringer i aksjerelaterte produkter.

Hele hensikten med å påta seg større risiko er å få mer avkastning på dine sparepenger over tid. Hvor mye aksjer og du skal ha i din spareportefølje vil avhenge av din holdning til risiko, spareformål og tidshorisont.

Generelt anbefales mer aksjesparing med lengre tidshorisont.

Hvorfor anbefales det lengre sparehorisont i aksjer og mer risikofylte produkter (minimum 5 år)?

Fordi verdisvingningene på aksjeplasseringer kan være høye i perioder og sannsynligheten for at du kan tape penger på kort sikt er høyere enn om ditt spareformål har lengre horisont.

Over lengre perioder øker du sjansen for å oppnå bedre avkastning enn banksparing ved å påta deg risiko.

sammen gjør vi det bedre

Snakk med en lokal rådgiver

Vi hjelper din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont. Avtal et møte med en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere. 

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-16.00.

Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.