Privat
Farge

grundertest

?
kr
?
kr
?
%
?
%

Hvis du fakturerer kr/timen vil årslønnen din bli kroner.

Ditt inntektsgrunnlag er for lavt til å kunne heve lønn.

Gjennomsnittlig arbeidstid i Norge:
Redusert stillingsprosent og faktureringsgrad:
Totalt antall fakturerbare timer:
Du fakturerer kr * timer som gir:
- Utgifter:
Ditt inntektsgrunnlag:
- Arbeidsgiveravgift ( %):
- Pensjonssparing ( %):
- Feriepenger ( %):
Din årslønn:
?
kr
?
kr
?
%
?
%

Hvis du vil tjene i året må du fakturere kroner per time.

Gjennomsnittlig arbeidstid i Norge:
Redusert stillingsprosent og faktureringsgrad:
Gir totalt antall fakturerbare timer:
Du ønsker en årslønn på:
+ Arbeidsgiveravgift ( %):
+ Pensjon ( %):
+ Feriepenger ( %):
+ Dekning for dine utgifter:
Tilsammen må du da fakturere:
Du må fakturere kr / timer, som gir:

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post