Starte AS - aksjeselskap

Forberedelse og planlegging er viktig når du skal starte egen bedrift.

Vi har stor pågang av nye kunder og prioriterer etablering av selskap under stiftelse som en tjeneste til bedrifter og bedriftsledere som  allerede har et aktiv kundeforhold i Sparebanken Vest, eller annen tilknytning til oss.

Er du kunde i Sparebanken Vest og ønsker råd om selskapsetablering? Ta kontakt med rådgiveren din eller ring oss på telefon 915 05555 valg 3.

1. Sjekk at ikke andre selskaper allerede har tatt ditt selskapsnavn i bruk

Det enkleste er å gjøre et søk på www.brreg.no. Dersom det allerede finnes et selskap med det navnet du tenkte å bruke, kreves det en skriftlig godkjenning fra disse for at du skal kunne bruke det sammen navnet. Det kan ofte være enklere å finne på et nytt navn som ingen allerede bruker.

2. Du må utarbeide stiftelsesdokumenter og vedtekter

Den enkleste måten å lage stiftelsesdokumentet på, er å gjøre det elektronisk hos Stiftemaskinen. Om du starter med egenkapitalen i rene penger (kontantinnskudd), så kan du også lage åpningsbalansen her. Kjapt, enkelt og gratis!

En revisor kan også hjelpe deg, og spesielt ved stiftelse med tingsinnskudd anbefaler vi at du søker hjelp.

3. Åpningsbalanse

Det er ikke lenger krav om revisorbekreftelse av åpningsbalanse om aksjekapitalen består av kontantinnskudd. Da kan vi i Sparebanken Vest bekrefte dette.

Dersom aksjeinnskudd dekkes med bil, verktøy eller annet enn rene penger, må imidlertid en revisor bekrefte verdien på dette.

4. Bli kunde i banken

Du må åpne en bankkonto for innbetaling av aksjekapital. Det er enkelt å bli bedriftskunde hos Sparebanken Vest med BankID. Klikk her for å bli kunde og åpne konto.

Når du har satt inn aksjekapitalen (som må være minimum 30 000 kroner), vil vi innen 2-3 arbeidsdager etter innbetaling bekrefte aksjeinnskuddet pr. e-post. Når denne bekreftelsen er lastet opp på www.altinn.no vil vi kunne signere elektronisk via Altinn. Er det avtalt at revisor skal bekrefte aksjekapitalen, utsteder revisor bekreftelse og foretar den elektroniske signeringen i Altinn.

Merk at kontoen med aksjekapitalen vil være sperret til selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer og alle avtaler er signert.

5. Registrer selskapet på Altinn

Du kan logge på Altinn med din BankID. Følgende dokumenter skal legges inn her (så steg 2, 3 og 4 bør være gjennomført før du starter på steg 5):

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtekter
  • Åpningsbalanse
  • Bekreftelse av aksjekapital (legg inn organisasjonsnummer til Sparebanken Vest, 832 554 332 og epostadressen bedrift@spv.no)

Det tar normalt et par dager før selskapet er registrert og organisasjonsnummer er klart, men ved årsskiftet og i andre pressperioder kan det ta noe lenger tid.

6. Du er i gang!

Når du har mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene og dette er søkbart via www.brreg.no, vil du motta avtaledokumenter for signering fra oss.