Organisering og handlingsplan

Det er pluss og minus med alle selskapsformer, og det viktigste er å tenke hva som vil passe best for deg i det lange løp. Ansvar er et nøkkelord og du bør sette deg grundig inn i konsekvensene av worst case scenario for din bedrift.

Oversikt over ulike selskapsformer

I denne oversikten har vi tatt for oss de helt grunnleggende forskjeller mellom tre organisasjonsfomer. For ytterligere informasjon og rådgiving henviser vi til Altinn.no - Starte og drive bedrift, regnskapsfører eller revisor.

  Enkeltpersonforetak (EPF) Aksjeselskap (AS) Ansvarlig selskap (ANS/DA)
Eierforhold Én eier.
Én eller flere eiere. To eller flere eiere.
Kapitalkrav Ingen krav til egenkapital ved etablering. Aksjekapital minimum NOK 30 000. Ingen krav til egenkapital ved etablering.
Ansvar Personlig ansvar for gjeld og forpliktelser. Lav personlig risiko, ikke personlig ansvar for gjeld. (med mindre man påtar seg kausjonsansvar) Personlig ansvar for gjeld og forpliktelser.
Skatt Overskuddet er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter.Vær oppmerksom på innbetaling av forskuddsskatt. Selskapsskatt på overskudd i selskap. Skatt på utbytte til eier. Overskuddet er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter.
Regnskap Bokføringspliktig. Regnskapspliktig over en viss størrelse. I utgangspunktet ikke revisorpliktig. Alle aksjeselskaper (AS) er regnskapspliktige. 
Det er i utgangspunktet revisorplikt, men dette kan velges bort for mindre selskap"
Bokføringspliktig. Regnskapspliktig over en viss størrelse. I utgangspunktet ikke revisorpliktig.
Ytelser Sykelønnsordningen gir lavere dekning for selvstendig næringsdrivende. Ansatte får ordinær dekning. Ansatte får ordinær dekning. Sykelønnsordningen gir lavere dekning for eiere. Ansatte får ordinær dekning.
Pensjonssparing Frivillig for eier, obligatorisk for ansatte. Dersom to det er eller flere eiere med stilling over 75 % og det er ansatte i selskapet, er pensjonssparing obligatorisk. Frivillig for eiere, obligatorisk for ansatte.

Starte alene eller sammen med andre?

Hvilke roller skal de ulike ha?

Det er viktig å ha kontroll på alle roller selskapet trenger for å lykkes. Et godt tips er å skrive ned alle arbeidsoppgavene, for så å sette navn på hvem som har ansvaret.

Er det kun én ansatt, så er dette en god øvelse i å få oversikt over alt som må gjøres. Er det flere ansatte, så er det viktig å få fordelt ansvar og roller så tidlig som mulig.

Handlingsplan

I oppstartsfasen anbefaler vi også å lage en handlingsplan som beskriver hvilke oppgaver som skal gjøres, hvem som skal gjøre dem, og ikke minst når de må være gjennomført.

Connect Vest hjelper oppstartsbedrifter på Vestlandet

Hege Elvestad fra Connect Vest forteller om hva de kan gjøre for gründere som deg. Se video!


Gå videre til «Starte AS» for vår steg for steg-guide til hvordan du starter et aksjeselskap. Kanskje er det enklere enn du tror?