Økonomi og budsjetter

Økonomi/administrasjon er kanskje det minst spennende ved å drive bedrift, men det er svært viktig å ha god kontroll på økonomien. «Cash is king» er et mye brukt uttrykk som ikke lyger.

Budsjett

Det første du bør gjøre er å lage et budsjett. Her må du, etter beste evne, sette opp de inntekter og de kostnader som bedriften vil møte i løpet av det neste året.

Inntektene vil da bestå av salg av de varer og tjenester bedriften skal tjene penger på. Kostnader vil være alt fra lønn, husleie, telefon, bil, verktøy osv. Totalt sett bør budsjettet ende opp i overskudd, det vil si at inntektene til selskapet er større enn kostnadene.

Etter hvert som året går, vil du i regnskapet få de faktiske tallene. Ved å jevnlig sjekke disse opp mot budsjettet, så har du et kontrollverktøy for å se om året vil gå bedre eller dårligere enn det du trodde, og du kan justere kursen underveis.

Likviditetsbudsjett

Den vanligste årsaken til at selskaper sliter i starten, er at man ikke har nok penger til å betale for seg. Leverandørene skal ofte ha betalt nesten med én gang, mens kundene ønsker å ha så lang betalingsfrist som mulig. Dette gjør det svært viktig å ha kontroll på alle inn- og utbetalingene fra selskapets bankkonto.

Den enkleste måten å kontrollere dette på er å lage et likviditetsbudsjett. Her fører man ofte opp de samme inntektene som i budsjettet over, men innbetalingene skjer ofte etter salget har funnet sted.

Et eksempel kan være: 

Budsjettet viser inntekt på 100 000 kroner i januar. Salget er imidlertid 20 % kontant og 80 % fakturering med 30 dagers betalingsfrist.

Kort fortalt vil man da kun få innbetalt 20 000 kroner i januar, mens de resterende kr 80 000 kroner kommer i februar.

Har du regninger for 50 000 kroner som må betales i januar, er det viktig å være klar over dette, slik at du allerede i desember kan sette av nok penger til januarregningene.

Gå videre til «Kapital og finansiering» for å se video om hvordan skaffe egenkapital, risiko og bankens behov for sikkerhet.