Kapitalbehov og finansiering

Tenk at du skulle investert penger i et børsnotert selskap, eller investert i selskapet til en bekjent. Hvilke risiko hadde du tatt, og hvilken avkastning hadde du forventet da? Kan du forvente å få tilsvarende avkastning i ditt eget selskap?


Se video med Sparebanken Vests erfarne bedriftsrådgiver Håkon Knudsen. Her forteller han deg om å skaffe egenkapital til å starte egen bedrift og hva risiko og sikkerhet betyr i praksis.

Når du har sett videoen, gå videre til «Organisering» for å lese mer de ulike selskapsformer - som aksjeselskap og enkeltpersonforetak, om du bør starte alene eller sammen med andre - og hvilke roller man eventuelt skal ha i et selskap.