Innledning

Forberedelse og planlegging er avgjørende for deg som vurderer å starte egen bedrift. Det er viktig med en godt gjennomarbeidet plan og en klar idé om hvordan du skal tjene penger.

?
kr
?
kr
?
%
?
%

Hvis du fakturerer kr/timen vil årslønnen din bli kroner.

Ditt inntektsgrunnlag er for lavt til å kunne heve lønn.

Gjennomsnittlig arbeidstid i Norge:
Redusert stillingsprosent og faktureringsgrad:
Totalt antall fakturerbare timer:
Du fakturerer kr * timer som gir:
- Utgifter:
Ditt inntektsgrunnlag:
- Arbeidsgiveravgift ( %):
- Pensjonssparing ( %):
- Feriepenger ( %):
Din årslønn:
?
kr
?
kr
?
%
?
%

Hvis du vil tjene i året må du fakturere kroner per time.

Gjennomsnittlig arbeidstid i Norge:
Redusert stillingsprosent og faktureringsgrad:
Gir totalt antall fakturerbare timer:
Du ønsker en årslønn på:
+ Arbeidsgiveravgift ( %):
+ Pensjon ( %):
+ Feriepenger ( %):
+ Dekning for dine utgifter:
Tilsammen må du da fakturere:
Du må fakturere kr / timer, som gir:

Finn din lønn

Prøv vår «timelønnskalkulator». Her kan du kjapt finne ut hvor mye du må fakturere for dine tjenester eller varer for å oppnå din ønskede årslønn. Får du det til å gå rundt? 

Forretningsidé og forretningsmodell

En forretningsidé er en kort beskrivelse av hva bedriften skal tjene penger på. En forretningsmodell beskriver hvordan bedriften skal gjøre det - i praksis.

Når du skal søke finansiering til din idé, vil alle banker og andre institusjoner forvente at du har en god forretningsmodell å vise frem.

Hos Innovasjon Norge finner du en god veiviser til hvordan du lager din egen forretningsmodell. Vi anbefaler at du bruker «Business Model Canvas»-metoden, som Innovasjon Norge enkelt beskriver hvordan du går frem for å lage.

Gå videre til «Hvem er kundene?» for å lese mer om hvordan du finner kundene - og konkurrentene dine.