Hvem er kundene?

For å kunne selge mest mulig er det viktig å vite hvem kundene er. Om du driver en bedrift som kun tilbyr tjenester én plass, for eksempel parkeringsgarasje, så er det annerledes å markedsføre seg enn om en tilbyr tjenester til kunder på hele Vestlandet.

Hvem er markedet?

En enkel måte å grovsortere hvem kundene er, er å:

 • Sortere på geografi (finnes de i hele verden, Europa, Norge, Vestlandet etc.)
 • Sortere på kjønn, alder etc. (menn, kvinner, barn, voksne)
 • Finnes det andre kjennetegn på kunden? Trenger hus, driver med idrett, osv.

Hvordan når jeg markedet?

Jo mer du vet om kundene, jo færre kunder behøver du å bruke tid på å selge til. Da er det også enklere å bestemme hvordan du ønsker å prate med disse kundene:

 • Annonsere på internett/spesifikke sider
 • I avis/nettavis
 • På Facebook
 • Ringe til kundene
 • La kundene dine fortelle om deg/selge deg inn til andre

Hva som er riktig fremgangsmåte avgjøres av hvem kunden er. Finn ut hva som kjennetegner akkurat målgruppen din og hvor du finner de.

Hvem er konkurrentene?

Jo mer du vet om konkurrentene, jo enklere er det å vinne salget!

 • Er det mange konkurrenter?
 • Er de små eller store?
 • Hvordan stikker du deg ut i forhold til konkurrentene
 • Sterke og svake sider
 • Hvordan priser de seg?

Ved å spille på hva som er din bedrift sine styrker, så er det kanskje lettere å overtale kunden, eller ta en litt høyere pris?

Gå videre til «Økonomi» for å lese mer om administrasjon, økonomi og budsjetter. Det er svært viktig å ha god kontroll på økonomien. Vi forteller deg hvordan.