Starte bedrift

Når du skal starte bedrift er det mye å ta hensyn til. Her har vi forsøkt å samle det viktigste, slik at du enklere kan ta stilling til om du ønsker å starte selskap, og at du får god støtte i oppstarten.
Last ned malen for forretningsplan som du finner på «Innledning», og fyll ut denne samtidig som du arbeider deg gjennom stegene. Lykke til!