Privat
Farge

Tips til god kundeservice

Den beste kundeservicen er å gjøre det en sier en skal gjøre. Dersom du i tillegg er ferdig til avtalt tid, sparer du sannsynligvis tid på å måtte forklare til kunder hvorfor ikke jobben er ferdig. For å være sikker på at en klarer å holde det en lover, er et godt tips:

Vær klar på hva du kan hjelpe med. Mange av de misfornøyde kundene er ikke nødvendigvis misfornøyd fordi produktet ikke «leverer», men fordi de trodde de skulle få mer/noe annet. Ved å skape riktig forventning i forkant vil færre kunder være misfornøyd etterpå.

Et svært enkelt eksempel:

En murer lover kunden «å fikse badet» til en avtalt sum. For mureren vil «fikse badet» bestå av å flise iht. norsk standard. For kunde vil «fikse badet» inneholde spot-er i taket, nye varmekabler, endret planløsning m.m. Uansett hvor godt arbeid mureren da gjør, vil kunden oppleve at forventningene ikke møtes og dermed ikke være fornøyd.

Du kan lese mer om hvordan en kan avdekke kundens forventninger i salgstipsene.

Den beste servicen er å være i forkant med å forklare, avtale og gjøre det en er enig om. Da slipper kundene ofte å ta kontakt.

Ofte oppstår det situasjoner eller hendelser hvor ikke alt går etter planen. Det kan være nye behov hos kunden, eller at avtalene ikke kunne avklares 100% på forhånd. Når noen derfor tar kontakt, kan det være på grunn av usikkerhet eller bekymring. Ved å være tilgjengelig vil kundene slippe å vente i uvisshet, men raskt få avkreftet (eller bekreftet) det de lurte på.

Det er ikke slik at kunden alltid har rett, men kunden har alltid rett til å bli hørt. En kunde tar som oftest kontakt fordi denne lurer på noe, eller synes at varen eller tjenesten avviker fra det som er avtalt. Et absolutt minimum bør være å gi kunden en tilbakemelding som svarer på kundens spørsmål.

Tips 1: De beste bedriftene på kundeservice har klare mål om hvor raskt de skal svare kundene. Har din bedrift et slikt mål?

Tips 2: Prøv å se saken gjennom kundens øyne: Hvordan ville du likt å få svaret dersom det var du som var kunde?

Tips 3: Dersom det er vanskelig å svare direkte på det kunden spør eller krever, kan det være en god idé å spørre om å få sende en mail. Det gir deg bedre tid til å formulere svaret.

Tenk at all dialog med kundene er en mulighet til å:

  • vite mer om kundene; Hva som gjør de fornøyd, hvordan de ønsker det m.m.
  • markedsføre seg; Tilbyr du andre tjenester som kunden kan ha behov for? Er det andre i kundens omgangskrets som behøver dine tjenester?
  • enes om løsninger som begge parter kan leve med. Ikke alt kan løses på forhånd, men mye kan løses med god dialog underveis

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post