Plante settes i gjorden - grønn finansiering til bedrifter

sammen gjør vi det bedre

Slik kan din bedrift få grønn finansiering

Klare miljøambisjoner kan gi grønne lån med bedre betingelser i Sparebanken Vest.

– Vi ser etter bedriftskunder som finner løsninger for å redusere sitt eget klimaavtrykk, sier bærekraftsansvarlig i Sparebanken Vest, Åsne Ådland-Dale.

Her har EU opprettet en såkalt taksonomi, et klassifiseringssystem for å definere bærekraftig økonomisk aktivitet. 

Bedre lånevilkår

Selskaper som har målbare handlingsplaner om å kutte utslipp og jobbe aktivt med andre ambisiøse miljømål, kan oppnå gunstigere lånevilkår. Prosjekter og bedrifter som defineres som grønne i henhold til taksonomien, kan kvalifisere til å få slik finansiering. 

– Ved å følge denne klassifiseringen, kan du demonstrere for omverden at din bedrift er fremtidsrettet. Grønne bedrifter vil få bedre markedstilgang, og et grønt omdømme kan føre til at kundene velger din løsning fremfor konkurrentenes, sier Ådland-Dale.

Rettesnor for bærekraft

Taksonomien er en veileder i den grønne omstillingen. Den definerer hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige, og hvilke som ikke er det.  Slik blir det enklere for investorer og banker å satse på miljøvennlige prosjekter. 

– Formålet er å mobilisere offentlig og privat finansiering som trengs i overgangen til en klimanøytral, grønn, konkurransedyktig og inkluderende økonomi, forklarer Ådland-Dale.

 Taksonomiens tretrinnstest

For å klassifiseres som bærekraftig må aktiviteten gjennom en tretrinnstest:

  1. Aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av seks definerte miljømål
  2. Aktiviteten må ikke være til skade for de andre fem miljømålene
  3. Man skal opprettholde et minimum av sosiale forhold 

De seks definerte miljømålene er:

1. Redusere og forebygge klimagassutslipp
2. Klimatilpasning
3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
4. Omstilling til sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
5. Forebygging og kontroll av forurensing
6. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer

Fremtidens krav

Det er litt utfordrende å sette seg inn i alle kravene og vite hva det betyr for det enkelte selskap. 

– Men ved å gå gjennom tretrinnstesten for dine aktiviteter og forstå hvordan din bedrift er posisjonert, er du godt i gang med å tilpasse deg til fremtidens krav, sier Ådland-Dale og legger til:

– Det er avgjørende for næringslivet å forstå og forholde seg til disse retningslinjene. Det handler om konkurransekrav og om Vestlandet som vekstmotor inn i fremtiden, der vi må finne nye løsninger og ny teknologi.

Har du spørsmål om bærekraft?

Ta kontakt med bærekraftsansvarlig Åsne Ådland-Dale.