Privat
Farge

Yrkesskadesforsikring og fritidsulykke

Vår yrkesskadeforsikring dekker lovpålagt yrkesskade. Du kan også utvide dekningene.

Om yrkesskadeforsikring

Du kan kjøpe yrkesskadeforsikring for yrkesskader påført under arbeid og skader i fritiden.

Yrkesskadeforsikring
Arbeidsulykke og yrkessykdom påført i arbeid. Yrkesskadeforsikringen tilsvarer den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Fritidsulykkesforsikring
Frivillig forsikring som kan tegnes i tillegg til yrkesskade.

Du kan utvide begge forsikringene med tilleggsdekninger som økte erstatningssummer.

Like gode løsninger for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende er som kjent ikke pålagt å tegne yrkesskadeforsikring. De har også begrensede rettigheter etter Folketrygdloven ift. hva ansatte har, og omfattes ikke av Folketrygdens særregler ved yrkesskader og yrkessykdommer.

Vi tilbyr gode løsninger for selvstendig næringsdrivende gjennom vår frivillige yrkesskade. Denne dekker menerstatning, lidt og fremtidig inntektstap, lidte og fremtidige utgifter og etterlatteerstatning ved dødsfall.

Konkurransedyktige premier og løsninger

Vi priser din risiko riktig og skreddersyr løsninger for din bedrift.

Andre faktorer som kan påvirke prisen er:

  • Gode rutiner på helse, miljø og sikkerhet
  • Dokumenterte arbeidsprosesser for å skape sikre og sunne arbeidsplasser
  • Klare mål for reduksjon av sykefravær og arbeidsulykker

Gode og fleksible løsninger tilpasset arbeidsgivers ansvar for ansatte

Vi skreddersyr og synliggjør løsninger som dekker det ansvaret du har som arbeidsgiver slik at de ansatte er godt ivaretatt iht. hva som er lovpålagt og evt. behov utover dette

Det er smart å samle forsikringene i banken din

Som bankkunde i Sparebanken Vest får du full oversikt over dine forsikringer fra Frende i nettbanken din. Enklere blir det ikke!

Sparebanken Vest er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post