Privat
Farge

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Du velger selv hvor mye du vil spare hver måned – årlig maks 4 prosent av pensjonsgivende inntekt.

Slik fungerer pensjonsspareavtalen

Du sparer i en innskuddsbasert tjenestepensjon, og velger selv hvordan du vil plassere sparepengene dine. Sparebanken Vest i samarbeid med Frende Forsikring, tilbyr fire ulike plasseringsalternativ. Din rådgiver i banken kan hjelpe deg med å finne den typen sparing som passer best for din situasjon.

Sparebeløpet kan du trekke fra på næringsinntekten, så lenge innbetalingen skjer før 31.03. Innestående beløp er også fritatt for formuesskatt. Du betaler skatt av sparebeløpet først som pensjonist. 

Hvem kan benytte seg av ordningen?

  • Enkeltpersonforetak
  • Selvstendig næringsdrivende
  • Eiere av aksjeselskaper uten ansatte

Hvorfor spare til pensjon, får jeg ikke pensjon fra folketrygden? 

Dagens folketrygd sørger for at de fleste får ca. halvparten av det de tjener i dag i pensjon, men dette pensjonssystemet er for godt og for dyrt for samfunnet i forhold til en økende gjennomsnittsalder.

I pensjonsreformen som ble innført fra 2011, innfører myndighetene regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon fra 62 til 75 år.

Staten vil i mindre grad enn før ta ansvar for å spare til våre pensjoner. Vi bør derfor på et tidlig stadium i livet stille spørsmålet: Hva får jeg i pensjon, og er dette tilstrekkelig i forhold til hva jeg planlegger å bruke tiden til som pensjonist?

Innskuddsfritak og uførepensjon med skattefradrag 

En pensjonsspareavtale i Frende har inkludert innskuddsfritak og kan også inneholde uførepensjon. Kostnadene til dette gir fradrag i inntekt på samme måte som sparebeløpet. 

Innskuddsfritak sikrer at sparingen din kan fortsette selv om du skulle bli langvarig sykemeldt eller varig ufør, og når du velger å knytte til uførepensjon, gir den deg månedlige utbetalinger i samme periode.

På den måten er du sikret at sparingen går sin gang og at inntekten din langt på vei kan opprettholdes, selv om din økonomiske og helsemessige situasjon endres. Din rådgiver vil fortelle deg mer om fordelene med obligatorisk innskuddsfritak og uførepensjon.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post