Privat
Farge

Gruppeliv dekninger

Valgfrihet

Hos oss kan du velge ulike dekninger tilpasset din bedrift sine behov. En livsforsikring er obligatorisk før valg av flere dekninger.

 • Engangsutbetaling ved død 
 • Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp til etterlatte dersom den ansatte dør som følge av sykdom eller ulykke
 • Forsikringssummen kan nedtrappes med 5% årlig fra fylte 47 år til fylte 60 år
 • Forsikringen gjelder ut måneden den ansatte fyller 67 år
 • Gruppeliv død kan etableres uavhengig av andre gruppelivsdekninger

Tilleggsdekninger:

Engangsutbetaling ved varig uførhet

 • Forsikringssummen utbetales i sin helhet hvis den ansatte blir minst 50% varig arbeidsufør
 • Uførheten må ha vært sammenhengende i minst 2 år
 • Forsikringssummen kan nedtrappes med 5% fra fylte 47 år til fylte 60 år
 • Forsikringssummen kan nedtrappes uten tilsvarende nedtrapping ved død
 • Forsikringen gjelder ut måneden den ansatte fyller 60 år
 • Uføreforsikring kan etableres uavhengig av andre gruppelivsdekninger

Ektefelle/samboerforsikring

 • Forsikringen utbetales til den ansatte dersom ektefelle / samboer* dør
 • Forsikringen gjelder ut måneden den ansatte fyller 67 år

Forsørgertillegg

 • Forsikringen er en dødsfallsforsikring som gir utbetaling dersom den ansatte dør
 • Forsikringssummen utbetales dersom den ansatte har enten ektefelle/samboer eller barn under 21 år på dødsfallstidspunktet. 

Barnetillegg

 • Forsikringen utbetales til den ansattes barn under 21 år dersom den ansatte dør
 • Forsikringssummen utbetales per barn

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post