Privat
Farge

Huseierforsikring bolig dekninger

Forsikringen omfatter:

Forsikringen dekker skade på bygning som følge av brann/lynnedslag/eksplosjon, vanninntrengning fra terreng, innbrudd, bruddskade på bygningsglass, naturskade og andre plutselige og uforutsette skader.

Inkludert er:

  • Utvendige ledninger tilknyttet bygning.
  • Hageanlegg, gjerde og kabelanlegg inntil kr 300.000 .
  • Arbeidsredskap, verktøy, inventar og løsøre til eiendommen inntil kr 100.000. (kan utvides)
  • Husleietap med 20 prosent av forsikringssum inntil 36 mnd.
  • Styreansvar kr 1 million.
  • Rettshjelp innen Norge inntil kr 250.000 (kun erstatningsansvar i egenskap av personlig eier av forsikret eiendom)
  • Huseieransvar innen Norge 10 millioner, (kun erstatningsansvar i egenskap av personlig eier av forsikret eiendom)
  • Merutgifter ved offentlig påbud 50 prosent av forsikringssum, maks kr 3 mill. 
  • Riving, rydding og bortkjøring etter skade inntil 50 prosent  av forsikringssum, maks kr 3 mill. (kan utvides) 
  • Påløpne ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skade 20  prosent av forsikringssum

Tilleggsdekninger:

Fyringsolje og gass 
Dekker fyringsolje og gass for oppvarming, oppbevart i godkjente lagertanker på forsikringssted

Borettsinnehavers husleietap
Dekker borrettsinnehavers tapte bruksmulighet av leilighet når denne er ubeboelig som følge av erstatningsmessig skade inntil 24 mnd

Byggherreansvar ved rehabilitering
Huseieransvar utvides til å omfatte rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privat byggherre pådrar seg ved rehabilitering og ombygging innenfor eiendommens bygningskropp.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post