Privat
Farge

Helseforsikring

Vil du ha dine ansatte raskere tilbake på beina etter sykdom? Sammen med Storebrand kan vi gi dine ansatte en helseforsikring som garanterer behandling eller operasjon innen 14 dager.

Dine fordeler

 • Garantert behandling innen 14 dager
 • Benytter ikke det offentlige helsevesenet
 • Dekker lidelser oppstått før tegningstidspunkt 
 • Ingen egenandel og ingen begrensning på ansvarstid eller forsikringssum
 • Avtalen kan beholdes livet ut 
 • Bli Frisk-App – forenkler dialog med forsikringsselskapet

Hvorfor Helseforsikring?

Rask behandling ved sykdom eller skader gjør at nøkkelpersoner og medarbeidere kommer fortere tilbake til jobb. Sykefraværet blir redusert, og bedriften får lavere kostnader ved sykdom. I tillegg så er helseforsikring et ansattegode som gjør bedriften mer attraktiv ved rekruttering.

Dette dekker forsikringen:

 • Sykehusinnleggelse med og uten operasjon
 • Kreftbehandling
 • Dagkirurgi
 • Legespesialist
 • Fysikalsk behandling – antall behandlinger varierer ifht hvilken avtale som er valgt
 • Krisepsykologi

Storebrand har medisinsk kompetanse som kvalitetssikrer behandlingen. De dekker alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold. I tillegg får du ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt. Storebrands pasientombud garanterer deg dine pasientrettigheter.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post