Privat
Farge

Dekninger bedriftsforsikring

Forsikringen dekker

 • Tingforsikring for maskin/inventar/løsøre/varer.
 • Ansvarsforsikring.
Begge dekningene kan utvides med en rekke tilleggsdekninger, alt etter bedriftens behov.

Tingdekning på fast forsikringssted dekker:

 • Brann-, vann-, tyveri, hærverk og naturskade
 • Ran på forsikringssted og under transport
 • Dataanlegg
 • Rekonstruksjon av data
 • Glass og skiltskade

Tilleggsdekninger:

 • Ambulerende verktøy: Verktøy/varer oppbevart i biler eller på oppdragssted.
 • Avbruddstap
 • Utelager
 • Varer/Inventar i bygning - borte: Gjelder på annen adresse enn fast forsikringssted
 • Varetopp: Forhøyet forsikringssum på varelager i tidsbegrenset periode eksempelvis høysesong
 • Varer i frys- og kjølerom: Dekker skade ved feil på frys-/kjølesystem
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning: Dekker skade på egen innredning i leide lokaler.
 • Innhold i verdiskap
 • Post i butikk
 • Lønn til ansatte ved avbrudd
 • Bærbar PC

Ansvarsforsikring dekker:

 • Erstatningsansvar for skade voldt ved utøvelse av bedriftens næringsvirksomhet

Tilleggsdekninger:

 • Ansvar iht Norsk Standard.
 • Graving, spuntning og peling, eller pigging.
 • Sprengning
 • Forhandleransvar for uregistrert motorvogn
 • Tap av nøkler
 • Produktansvar Europa
 • Underslagforsikring
 • Kontoransvarsforsikring - dekker ansvar for ting- og personskader som leietaker av bygning

Nyttig å vite

Mange branner har startet i søppelkontainere som har stått tett inntil bygninger. Mange storskader kunne vært unngått ved å plassere disse i betryggende avstand fra bygningen.

Gode rutiner på avlåsing av bedriftens lokaler og nøkkeloppbevaring vil kunne forhindre eller begrense en skade som følge innbrudd.

En gjennomgang med en av våre bedriftsrådgivere kan gi deg nyttige tips mht skadeforebygging og vil også avdekke om forsikringsbehovet har forandret seg.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post