Privat
Farge

Starte aksjeselskap og bli kunde

Forberedelse og planlegging er avgjørende når du skal starte egen bedrift.

For å starte selskap og etablere bankforhold er det viktig at du gjør ting i riktig rekkefølge. Se vår trinnvise oversikt på sidene Starte bedrift for hjelp til dette.

Sparebanken Vest er svært opptatt av forhindre og bekjempe økonomisk kriminalitet. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av våre tjenester er helt nødvendig. Vi går derfor gjennom opplysninger og svar som gis, og ved behov for utfyllende informasjon vil vi kontakte deg. 

I noen tilfeller vil vi være nødt til å enten avvise opprettelse av et kundeforhold eller legge begrensninger på hvilke produkter som kan tilbys.

Før du går i gang må du ha klart:

  • Stiftelsesdokumenter med vedtekter. Gjerne signert og produsert her i Stiftemaskinen.
  • Informasjon om eiere med personnummer og eierandel.
  • Personnummer, navn, e-post og mobilnummer til daglig leder eller de som kan signere på vegne av selskapet. 
  • Din BankID eller BankID på mobil for å logge inn. 

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post