Hopp til hovedinnholdet
betaling og fakturering

Starte bedrift

Valg av selskapsform

Det er pluss og minus med alle selskapsformer, og det viktigste er å finne ut hva som passer best for deg i det lange løp. 

Oversikt over ulike selskapsformer 

I denne oversikten tar vi for oss de helt grunnleggende forskjellene mellom tre organisasjonsformer. For ytterligere informasjon og rådgiving henviser vi til Altinn, regnskapsfører eller revisor. 

Enkeltpersonforetak

Eierforhold: Én eier.


Kapitalkrav: Ingen krav til egenkapital ved etablering.


Ansvar: Personlig ansvar for gjeld og forpliktelser.


Skatt: Overskuddet er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter.


Regnskap: Bokføringspliktig. Regnskapspliktig over en viss størrelse. I utgangspunktet ikke revisorpliktig.


Ytelser: Sykelønnsordningen gir lavere dekning for eiere. Ansatte får ordinær dekning.


Pensjonssparing: Obligatorisk dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Selskapet har minst én ansatt (uten innehaver) med arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling. 

- Selskapet har minst to personer (inkl. innehaver) som begge har arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling.

- Selskapet har flere personer (inkl. innehaver) med arbeidstid og lønn som utgjør 20% eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Les mer om hvordan du starter et enkeltpersonforetak.

Aksjeselskap (AS)

Eierforhold: Én eller flere eiere.


Kapitalkrav: Aksjekapital minimum NOK 30 000.


Ansvar: Lav personlig risiko, ikke personlig ansvar for gjeld med mindre man påtar seg kausjonsansvar.


Skatt: Selskapsskatt på overskudd i selskap. Skatt på utbytte til eier.


Regnskap: Alle aksjeselskaper (AS) er regnskapspliktige. Det er i utgangspunktet revisorplikt, men dette kan velges bort for mindre selskap.


Ytelser: Ansatte får ordinær dekning.


Pensjonssparing: 

Obligatorisk dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Selskapet har minst én ansatt (uten eierinteresser) med arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling

- Selskapet har minst to personer (inkl. eiere) som begge har arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling

- Selskapet har flere personer (inkl. eiere) med arbeidstid og lønn som utgjør 20% eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk


Les mer om hvordan du starter aksjeselskap. 

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Eierforhold: To eller flere eiere.


Kapitalkrav: Ingen krav til egenkapital ved etablering.


Ansvar: Personlig ansvar for gjeld og forpliktelser.


Skatt: Overskuddet er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter.


Regnskap: Bokføringspliktig. Regnskapspliktig over en viss størrelse. I utgangspunktet ikke revisorpliktig.


Ytelser: Sykelønnsordningen gir lavere dekning for eiere. Ansatte får ordinær dekning.


Pensjonssparing: Obligatorisk dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Selskapet har minst én ansatt (uten eierinteresser) med arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling. 

- Selskapet har minst to personer (inkl. eiere) som begge har arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling.

- Selskapet har flere personer (inkl. eiere) med arbeidstid og lønn som utgjør 20% eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Starte alene eller sammen med andre? 

Hvilke roller skal de ulike ha? 

Det er viktig å ha kontroll på alle roller selskapet trenger for å lykkes. Et godt tips er å skrive ned alle arbeidsoppgavene, for så å sette navn på hvem som har ansvaret.

Er det kun én ansatt, så er dette en god øvelse i å få oversikt over alt som må gjøres. Er det flere ansatte, så er det viktig å få fordelt ansvar og roller så tidlig som mulig.


Lag en handlingsplan

I oppstartsfasen anbefaler vi også å lage en handlingsplan som beskriver hvilke oppgaver som skal gjøres, hvem som skal gjøre dem, og ikke minst når de må være gjennomført.

Rådgiver BM

Klar for neste steg?

Har du funnet ut om det er aksjeselskap eller enkeltpersonforetak som passer deg best? Vi har laget en veiledning til hvordan starte aksjeselskap eller enkeltmannsforetak. Lykke til! 

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring oss
Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

Finn en rådgiver
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt lokalkontor