Hopp til hovedinnholdet
Begge

Vestlandsindeksen #1 2024

Ser lysere ut for Vestlandsbedriftene

Etter et bratt år for mange, forteller Vestlandsbedriftene at de ser lysere på fremtiden. – Vi er inne i en positiv trend, melder Rogalandsbedriften Alf I Larsen. 

Av Torhild Dahl

Kommunikasjonsansvarlig Agenda Vestlandet

På Forus i Sandnes viser daglig leder Tore Netland rundt i reolene på varelageret til handelsbedriften Alf I Larsen. Varene i hyllene blir sjelden liggende lenge, og Netland forteller om god etterspørsel etter alt fra kulelager til spesialverktøy for skjæring i metall.  


– Vi har et veldig godt marked nå. Vi har kunder innen mange næringer, ja vi er litt over alt egentlig, men vi leverer mest til mekanisk industri. Så det er klart, når det er stor aktivitet i industrien, da går det bra for oss. Det er mye som rører seg og her er det god stemning, sier Netland.  


Både resultat og forventninger stiger  

Tore Netland i handelsbedriften Alf I Larsen i Rogaland forteller om et godt marked for deres produkter. Se samtalen med Margunn Minne, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest. Foto: Hermann Øberg

Vestlandsindeksens for første kvartal 2024 viser at det nå ser lysere ut for næringslivet på Vestlandet etter et for mange vanskelig år. Den samlede resultatindeksen stiger til 57,7 og har med det hentet inn fallet fra i fjor. Forventningsindeksen gjør et markant hopp, og etter tre kvartal med fall stiger forventningene fra 55 i fjerde kvartal 2023 til 61,2.  


– Vestlandsbedriftene svarer at de er mer optimistiske til de kommende seks månedene enn de har vært på lang tid. Dette rimer med signalene vi får fra kundene våre.  


Det sier Margunn Minne, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.  

Forventnings og resultatindeks

Ringvirkninger fra de typiske vestlandsnæringene 


I forrige kvartal viste indeksen at det var de typiske vestlandsnæringene, altså de som er relaterte til maritim, eksport eller energi som dro lasset. Indeksen for første kvartal 2024 viser at flere næringer kommer etter.  


– Det ser ut som disse typiske vestlandsnæringene har skapt ringvirkninger og bredt seg ut til flere bransjer. Det er svært gledelig at bedriftene forventer aktivitetsoppgang på tvers av næringer og fylker her vest, sier Minne.  


Bedriften Alf I Larsen har bygget opp agentur og kompetanse rundt spesielle produkter og verktøy til særlig mekanisk industri. Bedriften klarte seg godt gjennom fjoråret, men særlig den svake kronen var en utfordring.  


– Det som har vært utfordrende er å få tak i kompetent arbeidskraft, og så er det valutasituasjonen. 90 prosent av det vi jobber med er importvarer, så når vi får disse svingningene i valuta og varekost, så er det veldig krevende å følge med på, sier Netland.  

Q1 2024 fra lager

90 prosent av produktene som bedriften Alf I Larsen selger er importerte. Kronekursen har derfor mye å si for dem, og de jobber aktivt med banken for å glatte ut svingningene. Foto: Hermann Øberg 

Et løft i etterspørsel 

Både forventningene til etterspørsel, lønnsomhet, investeringer og sysselsetting stiger.  


– Bredden av næringer svarer mer samstemt positivt, og hovedkomponenten er et løft i etterspørsel. Dette kan være innen konsulentbransjen, tjenesteyting, overnatting, servicenæring, varehandel og til og med bygg og anlegg.  


Det sier Remy Bilsback, kundemegler Markets i Sparebanken Vest. Han mener å merke et mer stabilt marked.  


– Prisutviklingen på varer og tjenester har begynt å komme ned gjennom siste halvdel av 2023, og forventes å falle ytterligere i 2024. Forventningen blant kundene er også at rentenivået vi har nå ikke skal videre opp, men at neste bevegelse blir ned. Det gir en større forutsigbarhet i forhold til priser og renter enn da vi sto i det i 2023. Det er ikke lenger slik at ting bare eskalerer, sier han.  


Rogaland leder an i oppgangen 

Rogaland skiller seg særskilt positivt ut, ved at både resultatindeksen og forventningsindeksen viser en betydelig økning i første kvartal av 2024. Resultatet i Rogaland ligger nå godt over sitt historiske gjennomsnitt, og forventningene har økt med 1 poeng over det historiske gjennomsnittet. Både etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet viser økning når det gjelder resultater og forventninger.  


Dette gjelder også for Hordaland, men i Hordaland er ikke økningen i resultater like kraftig som det vi observerer i Rogaland.  


– Alt går opp i Rogaland, og spesielt etterspørselen. Vi vet at industri- kraft og oljeutvinning er stort i Rogaland, og her har vært høy aktivitet gjennom 2023. Rogaland er det området som i størst grad bidrar til den samlede oppgangen i resultater og forventninger i denne rapporten, forklarer Bilsback.  


Frode Nergaard Fjellstad

Ta kontakt med Direktør for tildelinger Frode Nergaard Fjeldstad.