Bli kunde

vestlandsindeksen #3 2022

Vestlandsindeksen viser: forventninger til fremtiden stuper

Vestlandsindeksen er en kvartalsvis temperaturmåler fra næringslivet på Vestlandet. Se de nyeste trendene fra næringslivet her.
vestlandsindeksen #3 2022

Hovedtrekkene i Vestlandsindeksen

1.
For første gang er utsikten til neste halvår er svakere enn situasjonen i inneværende kvartal.
2. 
Kostnadspress reduserer marginforvetninger for flere bransjer.
3. 
Mer optimistiske utsikter for olje- og gassindustrien og maritime næringer.
Resultat- og forventningsindeks
Forventningsindeksen, som måler bedriftenes forventinger til de neste seks månedene, har også en nedgang i tredje kvartal. Forventningsindeksen faller ned til 58,1 poeng, og er med det betydelig under det historiske gjennomsnittet på 64 poeng. For første gang i indeksens historie er forventningsindeksen lavere enn resultatindeksen.
Forventningsindeks: totalt og fordelt på næring
Dette står i kontrast til de to første kvartalene i år, hvor dette var næringen med høyest forventninger. Forventningsindeksen for næringen er i tredje kvartal på 51,4 poeng, hvilket historisk, er blant de laveste forventningene denne næringen har rapportert.
forventningsindeks
Historisk utvikling (2022): Resultats- og forventningsindeks fordelt etter andel omsetning fra olje/gass
Resultatindeksen for olje- og gassbedrifter er på nærmere 67 poeng, noe som er mer enn åtte poeng over snittet for ikke olje- og gassrelaterte bransjer. Bransjens forventninger går betydelig tilbake fra foregående kvartal med et fall fra sterke 71,4 poeng i andre kvartal til 63,3 poeng i inneværende kvartal. 
Forventningsindeks fordelt etter andel av omsetning fra eksport
Eksportbedriftene melder om en økning på hele fem poeng og rapporterer om forventninger på 69 poeng. Selv om det overordnede makrobildet er mer omskiftelig så får de vestnorske eksportbedriftene støtte fra en svak kronekurs som gjør varene vi selger billigere å kjøpe i utlandet.
indeks for eksport

Synspunkter fra næringslivet

Case fra bygg- og annleggsbransjen

Råvaretrøbbel og forventet prisvekst i byggebransjen

Bygg- og anleggsbedrifter forventer boligprisvekst fremover. 
Les mer
arbeidere på byggeplass
Hva er Vestlandsindeksen?

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler fra næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen ble for første gang presentert i februar 2012.

Fakta om indeksen: 

  • Bedriftene er tilfeldig utvalgt og alle har to eller flere ansatte.
  • Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder, mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen til de neste seks måneder.
  • Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som for eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter.
  • Indeksen kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.  

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia