Bli kunde
Siren Sundland

Norges 50 fremste tech-kvinner

Siren Sundland kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

Siren Sundland fra Sparebanken Vest er kåret til en av Norges fremste tech-kvinner av Abelia og ODA-Nettverk. Formålet med kåringen er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi.

Den 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen, kåret Abelia (NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter) og ODA-Nettverk verk de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv, blant dem Siren Sundland som er konserndirektør for strategi og digital distribusjon i Sparebanken Vest. Sundland er også styreleder for stiftelsen Agenda Vestlandet.

Blir løsningen laget av menn, tilpasses de menn 

Siden 2016 har andelen kvinner i tech-sektoren økt med marginale 2,2 prosentpoeng, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I denne takten når vi ikke full likestilling i teknologi før om nesten 100 år. 

Norges 50 Fremste Tech-kvinner er et tiltak for å løfte frem talenter og gode forbilder som kan bidra til at flere velger teknologiyrker – også utenfra den typiske rekrutteringspoolen. 

Siren Sundland har ikke selv teknologibakgrunn og er dermed et godt eksempel i så måte - hun leder en divisjon på vel 100 teknologer:

– Teknologifeltet skriker etter alle typer kompetanse. Feltet trenger flere typer rollemodeller slik at flere ser at her kan de ta en lederrolle, sier Sundland. 

Dette er Norges 50 fremste tech-kvinner 2023

– Sjelden kombinasjon av visjonær og jordnær

– En av grunnene til at teknologiledelsen i Sparebanken Vest nominerte Sundland til kåringen, er at hun er arkitekten bak et langt mer forretningsfokusert teknologimiljø i banken. Vi anvender nå for alvor teknologi som verktøy for å skape vekst, og ser oss selv som strategiske forretningsutviklere, sier Stian Karlsen, Chief Talent Officer i Sparebanken Vest.

Han legger til: 

– Siren er en sjelden kombinasjon av visjonær og jordnær. Hun har raskt etablert seg som en respektert teknologileder i banken, og gir også betydelige samfunnsbidrag ved å aktivt legge til rette for større mangfold på feltet. Vi mener hun har gjort seg fortjent til å trone blant landets viktigste techkvinner. 

Ønsker flere kvinnelige techledere

Siren Sundland

I sin rolle som styreleder for stiftelsen Agenda Vestlandet har Sundland tatt flere initiativ for å bygge strukturer slik at andre kvinner kan ta lederposisjoner på teknologifeltet. 

Volum-konferansen og Women in Tech er de nyeste eksemplene på det. Volum-konferansen er en gratis arena med mål om å skape sterkere samspill og deling rundt teknologi og design i et samfunnsperspektiv. Konferansen ble gjennomført for første gang høsten 2022, med overveldende interesse og lange ventelister.

Nyetablerte Women in Tech er et program der kvinnelige teknologer i regionen får bygge sin kompetanse videre i fellesskap, med et mål om mer inkludering og mangfold i techbransjen. Programmet fikk allerede i første runde tungt kvalifiserte søkere og svært positive tilbakemeldinger.