Bli kunde

saman gjer vi det betre

Prosjekta vi støttar

Agenda Vestlandet deler ut over 300 millionar kroner til satsingar innan berekraft og grøn omstilling.

vestlandet 2.0

Etablerer nasjonalt kompetansesenter for gaming 

Agenda Vestlandet støtter opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter.
Les mer om prosjektet
Agenda Vestlandet deler ut gavesjekk til nasjonalt kompetansesenter for e-sport og gaming.

Prosjekta vi støtter

– Dette prosjektet sikrar at regionen sit igjen med fleire konkurransedyktige bedrifter 

Les meir om prosjektet

kysten vår

Støttet kampen for havet med 69 millioner

Agenda Vestlandet skal bidra til at regionen blir verdens ledende havregion.
Les mer om hvordan vi bidrar
plast i havet

Sjetteklassinger skal løse utfordringer i sjømatnæringen

NCE Seafood Innovation og Ungt Entreprenørskap får støtte.
Les mer
Nce seafood innovasjonsprogram

Kysten vår

Rydda heile Hardangerfjorden på berre ein dag

Verdas største ryddeaksjon fann stad i Hardangerfjorden. 
Ein modell andre kan læra av
Kenneth Bruvik frå Framtidshavet

Vestlandet 2.0

Skal gje små og mellomstore bedrifter unike sjansar

Katapultsenteret Sustainable Energy har fått midlar frå Agenda Vestlandet.
Finn ut meir om konseptet
Sustainable Energy

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia