Bedrift
Farge

Depositumskonto

En depositumskonto opprettes av leietaker som en sikkerhet for innbetaling av husleie, utgifter i forbindelse med skader etc.

Så lenge leieforholdet varer kan ingen av partene disponere depositumsbeløpet. Når leieforholdet avsluttes og alt er ok, får du som leietaker depositumsbeløpet tilbake - med renter. En form for sparing rett og slett!

PS! Noen utleiere kjenner ikke helt til reglene om depositum og kan be om at du setter inn penger på en privatkonto i deres navn. Sånn skal det ikke være. Rentene skal alltid tilfalle deg som leieboer.

Bestemmelsene om depositumkonto reguleres av husleielovens § 3-5.

Slik åpner du en depositumskonto:

  • Utleier og leietaker møter opp i banken sammen med legitimasjon. Dersom du ikke er kunde, må du ta med pass som legitimasjon.
  • Dersom du ikke har norsk pass, må du ta med annen gyldig form for identifikasjonspapirer.
  • Hvis du ikke er kunde i Sparebanken Vest, kan du bli kunde med BankID fra annen bank her og nå.
  • Du kan ikke opprette depositumskonto på nett, kun på bankkontoret. Finn ditt nærmeste Sparebanken Vest-kontor.
  • Kontoen åpnes i leietakers navn og leietaker betaler inn depositumsbeløpet.

Kontakt banken enten på chat i nettbank og mobilbank, eller telefon 05555 dersom dere ikke kan møte samtidig.

Utleier blir disponent – men ingen av partene disponerer beløpet på egenhånd. Gebyr for åpning av depositumskonto er 600 kroner. Husleieloven regulerer at huseier dekker gebyret.

05555 - bli ringt opp

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post