Bedrift
Farge
Aksjesparekonto - nå blir det enklere å spare i aksjefond.

Aksjesparekonto

Sparebanken Vest tilbyr aksjesparekonto gratis til sine privatkunder.

Staten vil gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond fra og med 1. september 2017. Ordningen skal bidra til at småsparerne investerer mer i aksjer og aksjefond, og samtidig øke sannsynligheten for god avkastning på sparemidlene.

Mens selskapseiere fikk sin fritaksmetode (selskaper betaler veldig lav skatt på aksjegevinster og utbytter) for mange år siden, har private sparere løpende betalt skatt på realiserte gevinster i kapitalmarkedene.

Ny skattemessig behandling av aksjefondene dine i en aksjesparekonto vil ikke endre på dine fond eller spareavtaler.

Handle fra 4. september

Du som er kunde med aksjefond på depotkonto hos Sparebanken Vest, vil få tilbud i nettbanken om flytting av dine eksisterende aksjefond til en aksjesparekonto. Takker du ja innen 1. september, er aksjesparekontoen klar for handel mandag 4. september.

Reinvestere gevinsten din uten beskatning

Forslaget fra regjeringen går ut på at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto for investering i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og andeler i aksjefond. Gevinster ved salg skattlegges ikke i salgsåret, men først når gevinsten tas ut fra kontoen.

Personlige aksjonærer kan dermed reinvestere gevinstene i andre aksjer, egenkapitalbevis eller fondsandeler uten at dette utløser beskatning. Det vil gjøre det enklere for privatpersoner å omdisponere sin portefølje.

Det opprinnelige innskuddet kan tas ut skattefritt. Dermed får man som sparer en helt annen fleksibilitet - da innlåsingseffekten som høy skatt ved realisasjon kan representere, er borte.

Skjermingsrente på totalen

Investor får skjermingsrente (årlig skattefri del av avkastingen, 0,4 % i 2016) på totalinnskuddet istedenfor per enkeltpapir som i dag. Det blir altså lettere å få utnyttet all tilgjengelig skjerming.

Der investor går i minus på enkeltfond som realiseres mister man ikke skjermingsfradraget på investert beløp.

En egen aksjesparekonto vil legge til rette for mer disiplinert bruk av aksjemarkedene, mer tålmodig sparing og høyere avkastning.

Aksjesparekonto oppsummert:

  • Skjermingsfradrag på totalinnskudd - slipper at noen fond eller aksjer går i minus og at investor dermed mister skjerming. Man får utnyttet hele fradraget. Enklere å bruke skjermingsrenten.
  • Bare børsnoterte papirer og aksjefond innenfor EØS. 
  • I 2017 vil det være en overgangsregel der investor kan overføre eksisterende aksjefond med skattemessig kontinuitet og ingen realisasjon. Dette betyr også at aksjefond med tap ikke bør flyttes inn i aksjesparekonto.
  • Aksjesparekontoer kan flyttes mellom forskjellige aktører uten beskatning
  • Skattefrie uttak av innskudd: eksempelvis én million investert er blitt til to, du tar ut den første millionen skattefritt og har bare gevinst igjen

Aksjesparekontoen vil kobles mot en ny kontantkonto. Det vil ikke være rente på kontantkontoen, men med fleksibiliteten i at innskuddet kan tas ut igjen skattefritt.

  • Utbytte vil beskattes ved utbetaling. Det er ikke et problem for fond, kun dersom du har utbyttebetalende aksjer i løsningen.
  • Rentefond er ikke med. Det må være over 80 % aksjer i fondene.
  • Avkastning på kontoen kommer ikke med i skjermingsgrunnlaget.

Sparebanken Vest vil være tidlig ute med å tilby muligheten for alle våre kunder. Våre kunder vil snarlig få tilbud om gratis konvertering til aksjesparekonto.

05555 - bli ringt opp

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post