Bedrift
Farge
Aksjesparekonto - nå blir det enklere å spare i aksjefond.

Aksjesparekonto

Fra 1. september kan du åpne aksjesparekonto gratis.

Staten vil gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond  fra og med 1. september 2017. Ordningen skal bidra til at småsparerne investerer mer i aksjer og aksjefond, og samtidig øke sannsynligheten for god avkastning på sparepengene.

Med en aksjesparekonto kan du handle aksjer og aksjefond uten å betale skatt før du tar pengene ut av kontoen. Mens selskapseiere fikk sin fritaksordning (selskaper betaler veldig lav skatt på aksjegevinster og utbytter) for mange år siden, har private sparere betalt skatt på gevinst løpende.

De nye skattereglene i en aksjesparekonto vil ikke endre på dine fond eller spareavtaler.

Handle fra 4. september

Du som er kunde med aksjefond på depotkonto hos Sparebanken Vest, vil få tilbud i nettbanken om å flytte aksjefondene dine til en aksjesparekonto. Takker du ja innen 3. september, er aksjesparekontoen klar for handel mandag 4. september.

Fra 1. september og ut 2017 kan du flytte aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis inn i en aksjesparekonto uten å betale skatt.

Fordeler med en aksjesparekonto:

  • Du kan kjøpe og selge aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og andeler i aksjefond innen EØS uten å skatte for gevinsten før du tar pengene ut fra kontoen.
  • Du kan bytte fond og aksjer innad i kontoen uten at det utløser skatt. Slik blir det enklere for deg som privatperson å omdisponere porteføljen.
  • Hele det opprinnelige innskuddet kan tas ut skattefritt.
  • Du får fortsatt skjermingsfradrag.

Skjermingsrente på totalen

Skjermingsfradrag er et årlig bunnfradrag som gis til eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond. Det innebærer at det beløpet du kjøpte fondene dine for, blir oppjustert med en prosentandel (Skjermingsrenten er 0,4 % i 2016). Når du skal realisere en gevinst, kan du trekke fra en del av gevinsten med det du har spart opp av skjermingsfradrag. På den måten slipper du å skatte av hele gevinsten .

I en aksjeparekonto får du skermingsfradrag på totalinnskuddet istedenfor per enkeltpapir som i dag. Dersom du går i minus på et enkeltfond som realiseres mister du ikke skjermingsfradraget på det investerte beløpet. Det blir altså lettere å få utnyttet all tilgjengelig skjerming.

Bør du flytte hele fondssparingen din over til aksjesparekonto?

Ettersom du ikke får fradrag for tap i en aksjesparekonto, anbefaler vi ikke at du flytter over fond som har hatt negativ avkastning. De bør selges eller byttes i andre fond før du flytter dem.

Har du hatt store tap på sparingen din og melder din interesse for å opprette en aksjesparekonto, vil vi ta kontakt med deg. Fondene med negativ avkastning blir ikke flyttet over til aksjesparekontoen automatisk. 

Dersom du skal gi bort fond i gave i nær framtid bør heller ikke disse fondene flyttes til en aksjesparekonto. Grunnen er at det medfører realisasjon når fondene gis bort.

Vi gjør oppmerksom på at aksjesaparekontoen realiseres ved dødsfall slik at gevinst blir beskattet. Det gjelder også ved arv. 

Er du fondskunde, har du fått tilbud om gratis konvertering til aksjesparekonto i nettbanken. Vi vil opprette aksjesparekonto til alle som har takket ja til det innen 3. september.

Lurer du på noe mer?

Du finner mer informasjon om akjsesparekonto på Aksje Norge sine sider.

05555 - bli ringt opp

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post