Privat
Farge

Gruppeliv

Denne forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved den ansattes død. Du kan også knytte flere gode dekninger til avtalen, som for eksempel uføreforsikring.

Fleksible løsninger og valgfrihet

Gi dine ansatte gode ordninger og gjør din bedrift konkurransedyktig på arbeidsmarkedet.

I tillegg til å forsikre dine ansatte ved død, kan du knytte flere dekninger til avtalen. Du kan velge mellom to ulike uføreforsikringer, samtidig som du også kan legge til ektefelle-/samboerforsikring, forsørgertillegg og barnetillegg.

Tilpasset bedriftens økonomi

Flere dekninger i vår gruppelivsordning kan tegnes med avtrapping. Avtrapping betyr at forsikringssummene blir lavere ved stigende alder. De fleste vil ha lavere økonomiske forpliktelser med alderen, og derfor kan det vurderes om man ønsker en avtrapping i forhold til noen av dekningene i ordningen.

Knytt uføreforsikring til avtalen

Vår uføreforsikring med engangsutbetaling gir den ansatte rett på forskuttering når han eller hun har vært borte fra arbeid i et år.

Etter et år fravær fra arbeidslivet, vil ikke den ansatte lenger få utbetalinger som tilsvarer sin tidligere lønn, derfor er det svært viktig med en forsikring som sikrer inntekt.

Gruppeliv eller yrkesskadeforsikring?

Loven stiller minstekrav til yrkesskadeforsikring. Dennen forsikringen dekker kun yrkesskade og yrkessykdom. Det betyr at skaden eller sykdommen må kunne relateres til arbeidet.

En gruppelivsforsikring dekker i tillegg dødsfall og/eller uførhet (valgfritt) uavhengig av arbeidet. I tillegg er arbeidstakeren dekket både for skader eller uførhet som følge av sykdom og ulykke. Uførhet skyldes langt oftere sykdom enn ulykke.

Det er smart å samle forsikringene i banken din

Som bankkunde i Sparebanken Vest får du full oversikt over dine forsikringer fra Frende i nettbanken din. Enklere blir det ikke!

Sparebanken Vest er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post