Privat
Farge

Pensjon

Med Frende får dine ansatte en effektiv pensjonsordning som gir god avkastning og er enkel å administrere. Den kan også utvides - til det beste for dine ansatte.

Dine fordeler

 • Fleksibel forvaltning og gode investeringsalternativ. 
 • Vedlikehold avtalen selv i Nettbank Bedrift 
 • Ansatte har tilgang til egen pensjonsavtale i sin private Sparebanken Vest nettbank 
 • Avtalen kan utvides med tilleggsdekningen Uførepensjon

OTP - Obligatorisk Tjenestepensjon

Avtalen tilfredstiller lovens minstekrav.

 • Minst 2% sparing av lønn mellom 1 G og 12 G
 • Innskuddsfritak - Frende dekker sparingen i forhold til uføregrad dersom en ansatt blir syk

Innskuddspensjon

Du kan selvsagt velge å spare mer enn minstebeløpet, og da står du fritt til å velge om sparingen skal starte fra 1G, eller fra første krone.

 • Maks 7% av lønn opptil 7,1 G
 • Maks 25,1% av lønn mellom 7,1 G og 12 G

Uførepensjon

Er en tilleggsdeking som sikrer at den ansatte får ein bestemt prosentandel av lønn ved arbeidsuførhet. Inntil 70% lønnen kan sikres, inkl. utbetalinger fra Folketrygden. Utbetalingene skjer månedlig etter at den ansatte har vært 20% sykemeldt/arbeidsufør sammenhengende i ett år. For å få full uførepensjon forutsetter det 30 års opptjeningstid, og den opphører ved friskmelding eller fylte 67år. Du som arbeidsgiver betaler ikke uføredekningen til ansatte som mottar uførebetaling.

Nyttig å vite

 • Alle ansatte over 20 år i minst 20 % stilling, skal omfattes av pensjonsavtalen
 • Ansatte må være fullt arbeidsdyktig for at det skal kunne etableres innskuddsfritak og uføredekninger
 • Det er arbeidsgivers plikt å oppdatere avtalen - for eksempel inn-/utmelding av ansatte og endring på lønn

Premie, utbetaling og skatt

Bedriften får inntektsfradrag for pensjonsinnskudd inkl. omkostninger og arbeidsgiveravgift. Samtidig som det er skattefritt for den ansatte fordi det beskattes som pensjonsinntekt. Når utbetalingen skal starte er opptil den ansatte selv - tidligst fra 62 år.

Det er smart å samle forsikringene i banken din

Som bankkunde i Sparebanken Vest får du full oversikt over dine forsikringer fra Frende i nettbanken din. Enklere blir det ikke!
Sparebanken Vest er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Innskuddspensjon Pris
Innskuddsrente bankkonto innenfor OTP/IBP avtalen p.t. 1,76 % p.a.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post